Sjukvårdspersonal på akutmottagning coronasmittad

Flera i personalen på Västerås sjukhus akutmottagning är smittade med covid-19.

En sjuksköterska ska ha gått till jobbet trots symtom på sjukdomen, enligt sjukhuset.

– Det är en allvarlig händelse på akuten nu, säger Lars Blad, smittskyddsläkare på Region Västmanland.

Flera i sjukvårdspersonalen på akuten på Västerås sjukhus har testat positivt för coronaviruset. Det framgår av ett mejl som gick ut till under fredagen och som Aftonbladet har tagit del av. Det här bekräftas också av regionens smittskyddsläkare Lars Blad.

– Det är allvarlig händelse nu på akuten där vi har konstaterat smittade med symtom bland personalen. Det är under utredning nu, säger han och tillägger att fyra av dem har haft sjukdomssymtom.

Det första coronafallet på akutmottagningen upptäcktes i början av veckan. Enligt uppgifter till Aftonbladet har en sjuksköterska varit på jobbet på mottagningen – trots att denna haft symtom på covid-19. Det bekräftas av biträdande sjukhuschef Lise-Lott Sjöqvist.

– Ja, det har kommit till min kännedom att en person har jobbat trots bekräftade covid-19-symtom. Det kommer att bli disciplinära åtgärder för den personen, säger hon, men vill inte gå in på vad det handlar om för typ av åtgärder.

Sex smittade hittills

I samband med att coronafallet upptäcktes har smittspårning och testning av andra i personalen inletts. Hittills har sex anställda visat sig vara smittade. Men fler har testats och väntar på provsvar.

Enligt smittskyddsläkare Lars Blad är det troligt att man kommer att se fler fall bland personalen under inkubationstiden, en fjortondagarsperiod.

– Jag hoppas att det blir noll såklart, men utifrån vad vi sett av covid-19 tidigare är jag ändå orolig att det kan bli några fler fall. Det finns en klar risk att några fler redan smittade hinner insjukna under den här fjortondagarsperioden, säger Lars Blad.

De sex smittade är nu hemma för tillfrisknande.

Utökad skyddsutrustning

Under torsdagen kallade smittskyddsläkaren till ett möte med den operativa smittskyddsgruppen på sjukhuset. Där beslutade man om flera åtgärder för att försöka stoppa smittspridningen. Bland annat ska personalen förutom visir nu även använda munskydd. Skyddsutrustningen ska användas i princip hela tiden, inte bara i kontakt med patienter.

En sjuksköterska vid akutkliniken, som vill vara anonym, ställer sig frågande till att patienter inte ska bära skyddsutrustning.

– Det är väldigt konstigt. Om vi som jobbar inne på mottagningen ska ha det så måste väl patienterna också ha det? Många som kommer in till akuten är ju personer med svagt immunförsvar, cancerpatienter, nyopererade och gamla, säger han till Aftonbladet.

Men det behövs inte enligt Lars Blad.

– Det man har sett under pandemin är att den största smittspridningen sker från personal till personal, inte mellan personal och patient. Det är när man sitter i fikarummet eller står nära varandra och tittar på en skärm som de största riskerna för smittspridning finns. Och för vissa patienter kan skyddsutrustning som munskydd rentav vara försvårande. Dessutom är det så att den skyddsutrustning som personalen bär skyddar patienterna, säger Lars Blad.

Ska inte vara rädd att söka vård

Enligt sjukhuschef Lise-Lott Sjöqvist ska inte sjukvården på akuten påverkas i någon större omfattning på akutmottagningen, trots personalbortfallet.

– En del kommer kanske att behöva jobba dubbla pass, men vi kan bedriva verksamheten, säger hon.

Den som behöver ska inte känna sig rädd att söka skut sjukvård på sjukhuset, understryker Lars Blad, smittskyddsläkare.

– Man ska absolut inte tveka att söka sjukvård. Utifrån de åtgärder som vi nu har vidtagit så har risken att det skulle ske spridning till en patient minimerats. Den är så liten att jag personligen inte skulle tveka på att söka vård.

Publisert: