6 framsteg sedan millennieskiftet

avTT

Publicerad:
1 av 6 | Foto: Sam Mednick/AP
Två barnmorskor tar hand om en kvinna som ska föda barn i huvudstaden Juba i Sydsudan, som är ett av länderna med allra högst mödradödlighet i världen. Men efter stora satsningar på att utbilda fler barnmorskor har mödradödligheten börjat minska.

Snart lämnar vi två årtionden med krig och terror, naturkatastrofer, finanskris och en pågående klimatkris bakom oss. Men det har också skett en hel del förbättringar, inte minst när det gäller världshälsan.

Tre professorer delar med sig av de viktigaste framstegen under tiotalet.

1. Färre barn dör

Professorerna är överens. Det viktigaste framsteget i världshälsan under tiotalet är att fler barn överlever sin femårsdag.

– Vi inledde århundradet med över tio miljoner barn som dog under fem års ålder och när vi lämnar 10-talet har det halverats till fem miljoner. Det är fortfarande många barn, men vi har aldrig tidigare i mänsklighetens historia så snabbt sänkt barnadödligheten i världen, säger Stefan Swartling, professor i global hälsa, och hälsochef för Unicef.

– Det är dramatiskt att det här har skett samtidigt som vi har haft en pågående flyktingkris på flera platser i världen. Trots den problematiken har vi kunnat halvera barnadödligheten, säger Staffan Bergström, professor emeritus i internationell hälsa

Det har kunnat ske tack vare ökad tillgång till vacciner globalt, förbättrad näring, och en ökad kunskap världen över.

– Det finns en bättre förståelse där de internationella organisationerna har nått fram med vaccinationsbudskapet. Det har varit en väldigt stor framgång för vaccinationskampanjer under de senaste åren, säger Staffan Bergström.

2. Mödradödligheten minskar

Mödradödligheten har gått ner med närmare 40 procent mellan 2000 och 2017. Det är den andra stora segern för världshälsan, tycker Staffan Bergström.

– Mödradödlighetens nedgång är något mindre tillfredställande än barnadödligheten, även om den är positiv. I en förlossning är mamman väldigt utsatt, det kräver skickliga barnmorskor som räddar både mamman och den nyfödde, fortsätter Staffan Bergström.

Allt fler födslar sker i närvaro av kvalificerad vårdpersonal, men på platser i världen som Afrika söder om Sahara finns det fortfarande stora utmaningar.

– Det som har varit mitt specialområde de senaste 30 åren är att försöka lösa problematiken när det inte finns läkare på plats. Då måste man ha modet att delegera arbetet till dem som saknar läkarutbildning. De senaste tio åren har vi arbetat mycket med att lära upp operationssköterskor och barnmorskor att göra kejsarsnitt och annan akutkirurgi, och arbetet går väldigt bra, säger Staffan Bergström.

3. Fattigdomen minskar

Den extrema fattigdomen halverades mellan 2005 och 2015, och antalet människor som lever i extrem fattigdom har minskat med över en miljard de senaste 15 åren, enligt uppskattningar från Världsbanken. Trenden pekar mot att fattigdomen minskar i alla delar av världen.

– Vi har gjort väldigt stora framsteg i att minska fattigdomen under de senaste tio åren. Men det gäller att vi håller kvar vid denna utveckling, inte minst ur en mänsklig rättighetssynpunkt. Vi behöver se till att både barn och föräldrar överlever i alla delar av världen och att fler flickor kan gå i skolan, säger Stefan Swartling.

4. Färre dör i infektionssjukdomar

Under de senaste tjugo åren har sjukdomsbördan gällande tre av världens största epidemier hiv/aids, malaria och tuberkulos minskat.

– Vi kan i dag kontrollera sjukdomarna bättre, och vissa sjukdomar har till och med börjat elimineras. Till exempel malaria som allt fler länder är på väg att utrota helt och hållet. Det är sannerligen ett framsteg, säger Nawi Ng, professor i global hälsa vid Göteborgs universitet.

De senaste tio åren har det gjorts stora investeringar från såväl globala fonder som storföretag för att bekämpa sjukdomarna.

– Investeringarna har bidragit till bättre och effektivare mediciner och vaccinationer för hiv, malaria och tuberkulos. Under de senaste tio åren har överföringen av hiv från mor till barn kraftigt minskat.

5. Vi lever längre

Vi människor lever betydligt längre, vilket är en relativt ny insikt som forskningen tagit till sig under de senaste tio åren.

– Vi har haft en dramatisk ökning av åldrande människor i världen. Bland människor över 65 år finns den största befolkningstillväxten. Att vi lever längre betyder också att vi konsumerar mer mat och behöver mer service. Här har vi ett nytt befolkningsproblem, säger Staffan Bergström.

Nawi Ng delar bilden av att den ökade livslängden är både ett framsteg och en utmaning.

– Som en följd av att färre dör i infektionssjukdomar och att barnadödligheten minskat har vår livslängd ökat. Att vi lever längre och har en äldre befolkning är ett stort framsteg, men det kommer också att innebära stora utmaningar, inte minst under de kommande tio åren, säger Nawi Ng.

Den största utmaningen är att utveckla god hälso- och sjukvård för den åldrande befolkningen, menar Nawi Ng.

– Särskilt i låg- och medelinkomstländer som den största andelen äldre i världen lever i.

6. Bättre tobakskontroll

Enligt WHO dör sju miljoner människor årligen som en direkt följd av tobaksanvändning. Men utvecklingen går framåt även här, tack vare det globala arbetet med tobakskontroll och preventiva åtgärder.

2019 bor fem miljarder människor i länder där minst en tobakspreventiv åtgärd införts i enlighet med WHO:s tobakskonvention. Det är en fyrdubbling sedan 2007.

– De senaste 20 åren har många länder en mycket starkare kontroll av tobak. Tack vare tobakskonventionen har många länder skärpt lagarna, exempelvis genom att begränsa försäljningen av tobak till unga, och införandet av skatteåtgärder för att kontrollera tobak.

Publicerad: