Så många skåningar använder (inte) cykelhjälm

Publicerad:
Uppdaterad:
Cyklist utan hjälm på Drottninggatan i centrala Malmö som också passar på att köra mot rött. Mycket få skåningar använder cykelhjälm och ännu färre är Malmöbor.
Cyklist utan hjälm på Drottninggatan i centrala Malmö som också passar på att köra mot rött. Mycket få skåningar använder cykelhjälm och ännu färre är Malmöbor.

NYHETER

Mycket få vuxna Malmöbor använder cykelhjälm.

Siffran är uppseendeväckande låg även bland Malmös barn – något som skrämmer företrädare för NTF.

– I Skåne har det på nåt sätt av tradition inte varit givet att man ska använda hjälm, säger Mats Hedfors, NTF:s verksamhetsledare i Skåne.

I den årliga cykelhjälm- och mopedhjälmsmätning som nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) gjort hamnar Skåne långt ner.

På riksplanet använder knappt varannan person cykelhjälm – 48 procent.

Skåne är däremot ett av totalt sex län där färre än 40 procent använder sig av hjälm.

Trots en ökning gentemot förra året använder inte mer än 38 procent av skåningarna hjälm när de cyklar.

– Användningen här i Skåne och i Malmö är av någon anledning en skillnad gentemot de andra storstadskommunerna, Stockholm och Göteborg. Det är en sån otrolig skillnad på vuxna här nere. Malmö utgör ändå ett ganska stort underlag, även om det är 33 kommuner, och i Malmö är det otroligt lågt. Men det är generellt lågt, även om några kommuner sticker ut, säger Mats Hedfors, NTF:s verksamhetsledare i Skåne.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

60 procent av barnen

Bakgrunden till den låga siffran är främst det faktum att bara lite drygt var femte person över 15 år använder sig av cykelhjälm. Årets mätning visar att 21 procent av de över 15 år använder cykelhjälm, vilket är en minskning med ett procent jämfört med förra året.

– Tittar man på statistiken så är äldregruppen, från 55–60 år och uppåt, en målgrupp där typen av huvudskador på cykel ökat. Det beror på att vi är aktivare längre och att vi lever längre, men vi har haft otroligt svårt att nå fram specifikt till den gruppen, säger Mats Hedfors och berättar att den målgruppen i dag är prioriterad via samarbeten med de största pensionärsföreningarna i landet.

När det gäller barn använder sex av tio stycken i Skåne sig av cykelhjälm.

– Det som skrämmer än mer är användningen bland barn. Vi har ändå en lag på att man ska ha cykelhjälm upp till 15 år och vi mäter bara upp till 15 år. Med tanke på att det är en lag önskar man i den bästa av världar att det är en 100-procentig användning, men det är vi långt ifrån. I vissa kommuner har inte ens vartannat barn cykelhjälm.

Låga siffror i Malmö

En kommun som stadigt legat långt under rikssnittet vid mätningarna är Malmö. Den totala användningen ligger på 16 procent - en minskning med fyra procent från förra året. Enligt NTF finns en viss koppling till stadens socioekonomiskt utsatta områden, då det saknas viss kunskap om cykelhjälmens betydelse men där även ekonomiska svårigheter spelar in då man kanske inte har råd med en hjälm.

– Det har varit lågt i Malmö i många år. Jag är nästan säker på att den totala användningen i Malmö - då pratar jag om både barn och vuxna - inte ens är 20 procent. Den är extremt låg. Tittar man på Stockholm och Göteborg ligger de över 70 procent, om vi bara jämför de tre största städerna.

Något enskilt skäl till att så få skåningar använder cykelhjälm verkar dock inte finnas. När NTF för några år sedan gjorde en undersökning med över 800 cyklister i Helsingborg och Malmö var de två främsta skälen till att skåningar inte använde cykelhjälm att man påverkas av sin omgivning, då man ser så få andra cykla med hjälm, och ren fåfänga. Det vill säga att en cykelhjälm är ful och att den förstör frisyren.

Få mopedhjälmar

Mats Hedfors vittnar även om teorier såsom att Köpenhamnsbornas ovana att bära cykelhjälm spridit sig över Öresundsbron och är en faktor till de låga siffrorna.

– I Skåne har det på nåt sätt av tradition inte varit givet att man ska använda hjälm. Vi behöver bryta den barriären på nåt sätt och förstå riskerna.

Även när det gäller mopedhjälmsanvändningen placerar sig Skåne i botten i riket. Liksom Västernorrland ligger användningen på 92 procent. Det enda länet som har en lägre användning än så är Stockholm.

Mätningen genomfördes då NTF i maj månad gjorde cirka 120 000 observationer fördelade över landets län.

Publicerad:

LÄS VIDARE