Så ska Akademiska sjukhuset gallra bort patienter

Av: Magnus Jansson Klarin

Publicerad:
Nya tält ställs upp utanför Akademiska
Foto: Magnus Klarin
Nya tält ställs upp utanför Akademiska

Coronaviruset, eller covid-19, klassas numera som en samhällssmitta enligt Folkhälsomyndigheten. Det tvingar nu Akademiska sjukhuset att börja gallra ut patienter redan utomhus.

– Vi kommer att ha ett tält utanför akutmottagningen där vi gör en snabb bedömning om det finns misstankar om smitta, säger Fredrik Sund, verksamhetschef för infektion på Akademiska sjukhuset.

Med anledning av den snabba utvecklingen av coronavirusets spridning valde Akademiska sjukhuset att stärka beredskapen under helgen. Inget stabsläge infördes, men en grupp bestående av chefsläkare, infektion, vårdhygien och kommunikation fanns på plats.

Från och med den här veckan kommer också besökare till Akademiska sjukhusets akutmottagning att bedömas i ett särskilt tält som sätts upp utanför entrén. En åtgärd som sjukhuset vidtar för att minska smittorisken.

– Det handlar framförallt om symptom där vi misstänker smitta, till exempel personer med luftvägssymptom. Har man andra problem får man komma in som vanligt på akutmottagningen, säger Fredrik Sund, verksamhetschef för infektion på Akademiska sjukhuset och fortsätter.

– Det är med anledning av de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheterna, och att det nu klassas som en samhällssmitta, vi är i behov av ett yttre triage där misstänkta patienter gallras bort.

Hur kommer de här bedömningarna att gå till?
– Vi jobbar fortfarande på detaljerna exakt hur det här ska gå till. Men det är ganska odramatiskt, och själva bedömningen tar bara några minuter. Det handlar inte om någon brysk gallring, utan vi vill på det här sättet minimera riskerna att föra in smittan på akutmottagningen.

Vad händer med de som ni misstänker är smittade?
– Misstänkta fall slussas vidare till särskilda rum för fortsatt omhändertagande, säger Fredrik Sund som betonar att det fortsatt är personer i behov av vård som ska komma till akuten.

– Så länge man inte är riktigt dålig och behöver läggas in är det i första hand vårdcentralen man ska vända sig till.

Foto: TT NYHETSBYRÅN
Så ska Akademiska sjukhuset skydda personalen.

Nya rutiner för personalen på akutmottagningen

Med anledningen av bristerna på provtagningsutrustning valde Region Uppsala nyligen stoppa de många provtagningarna vid Akademiska sjukhuset, men det finns undantagsfall där du ska testa dig.

– Om du är så sjuk att man kan behöva inneliggande vård ska du testas, likaså om du är i riskgruppen. Vi testar också vår egen personal, och det gör vi för att korta ned tiderna innan de kan vara tillbaka i arbete igen, säger Fredrik Sund som också berättar att personalen på akutmottagningen också får nya rutiner för att minimera riskerna att smittas.

– Det kan vara svårt i ett initialt skede att avgöra vilka akut sjuka patienter som har covid-19. Akutmottagningen är en öppen vårdmiljö och vi vill undvika smittspridning till andra patienter och medarbetare. Vi har infört en ny rutin som innebär att all personal på akutmottagningen nu bär heltäckande skyddsglasögon eller visir som komplement till munskydd.

ANNONS

Storsäljare

Uppsala

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad: