Vanliga frågor & svar om coronautbrottet

Frågorna strömmar in i Aftonbladets direktrapportering om coronaviruset, dygnet runt.

Här har vi sammanställt några av de vanligaste – med svar förstås.

Läs gärna och se om det redan finns svar på din fråga!

 • Vilka pressträffar hålls i dag?
  Varje vardag klockan 14.00 håller Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap presskonferens. Den liksom andra mer oplanerade presskonferenser kan du alltid följa här på aftonbladet.se. När andra presskonferenser aviseras rapporterar vi om dem i vår liverapportering.

 • Varför rapporterar ni inte hur många som friskförklarats?
  Eftersom väldigt många (över 80 procent) får en mild form av corona och inte behöver sjukvård, är det sannolikt långt fler än de svenskar som i nuläget registrerats som friskförklarade av Johns Hopkins University, som är friska från corona. Vården prioriterar även de sjuka först, därför släpar också antalet friskförklarade efter.

 • Varför rapporterar ni inte alla dödsfall eller smittade?
  I nuläget har vi valt att för totalsiffran rapportera Folkhälsomyndighetens statistik, som presenteras dagligen klockan 14. Som Folkhälsomyndigheten själva uppger så förändras antalet bekräftade och misstänkta fall ständigt. Så även dödsfallen. Fallen i statistiken baseras på laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen. Mörkertalet är därför troligtvis stort då man nu enbart provtar personer i riskgrupper eller de som vårdas på sjukhus samt vård- och omsorgspersonal.
  Folkhälsomyndigheten är tydlig med att antalet nya fall/dödsfall ska tolkas med försiktighet. Siffrorna sammanställs dagligen med anmälningar inkomna fram till klockan 11.30 samma dag. Det är därför först dagen efter som man med säkerhet kan säga hur föregående dag såg ut
  När dödsfall inträffar rapporterar vi direkt om dessa i vår liverapportering.

 • Varför berättar ni inte exakt var de människor som dött var bosatta?
  Regionerna har med hänvisning till patientsekretessen enbart valt att uppge vilket län, eller vilken region, som de avlidna kommer ifrån. Därför har vi inga andra uppgifter. I enstaka fall förekommer mer specifika uppgifter.

 • Var hittar jag statistik för antal smittade och döda i Sverige och i världen?
  Det aktuella läget finns här, det uppdateras varje dygn. Här finns även, bland annat, hur många som vårdas för covid-19 på sjukhus i Sverige.
 • Jag är i en riskgrupp då jag är 70+. Får jag verkligen inte alls gå ut?
  Att vara ute i friska luften är alltid bra, det viktiga är att undvika att komma nära andra människor.
 • Jag får hjälp med att handla mat. Kan jag smittas via matvarorna?
  Så här svarar Livsmedelsverket: ”Det finns i dag inget som tyder på att man blir sjuk om man äter mat som det finns coronavirus på. Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via magtarmkanalen”.

 • Blir man immun om man haft covid-19?
  Folkhälsomyndigheten uppger att det i nuläget är oklart hur länge man kommer att vara immun. Utifrån tidigare erfarenheter så är den nuvarande bedömningen att immuniteten varar så länge att man inte kommer att smittas fler gånger under en och samma säsong.

 • Varför blir det så stora rubriker om corona jämfört med influensa?
  För att det här är ett nytt virus med hög dödlighet som vi saknar skydd mot. Då ingen vad man vet har immunitet mot viruset kommer betydligt fler att bli sjuka, och många fler kommer att behöva sjukhusvård. Den vanliga säsongsinfluensan har många ett naturligt skydd mot, plus att mot den finns vaccin.
 • Varför kan ni inte svara på frågor om vilka som är riskgrupper?
  Vi är journalister, inte läkare eller experter på området, så därför kan vi inte svara på den sortens frågor.
  Men vi kan förmedla vad Folkhälsomyndigheten säger om riskgrupper: Hög ålder är den främsta riskfaktorn, och den främsta riskgruppen är därmed personer över 70 år. Hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar som högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. Extra utsatta är personer med flera underliggande sjukdomar.
  Möjligen, skriver FH vidare, kan det finnas en ökad risk för ett allvarligare sjukdomsförlopp för personer med allvarlig njur- eller leversjukdom och personer med nedsatt immunförsvar. Den som har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner uppmanas att rådgöra med sin läkare.
 • Varför är det inte gratis att läsa alla era artiklar om coronaviruset?
  Nästan all vår journalistik är öppen för alla att ta del av. Men vi har också en betalmodell, Plus, sedan många år tillbaka. En liten del av allt vi skriver om coronautbrottet behöver man vara Plusprenumerant för att läsa. Här förklarar Aftonbladets publisher Lena K Samuelsson varför delar av vårt material är Plus.

 • Jag vill gärna hjälpa till inom vården, vem tar jag kontakt med?
  Det är framförallt i Stockholmsregionen som det just nu efterfrågas mer resurser inom vården. På SLL:s hemsida kan man skicka in en intresseanmälan om att bli extra resurs. Här finns även en samlingssida för den som är intresserad av att hjälpa till som extrapersonal i övriga regioner.
  Den som vill/kan erbjuda utrustning till sjukvården ska vända sig till Socialstyrelsen, som samordnar allt sådant, här finns deras formulär.

 • Vad är det egentligen som gäller för sjukintyg?
  Så här skriver Försäkringskassan på sin sida om karensavdraget: ”Regeringen har föreslagit att tillfälligt slopa karensavdraget från och med 11 mars till den 31 maj. När beslutet är fattat kommer du kunna ansöka om ersättningen retroaktivt. Du kommer hitta e-tjänsterna på Mina sidor.”
  Och så här om läkarintyget: ”Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig under sjuklöneperioden.”

LÄS MER OM CORONAPANDEMIN

Publisert:

LÄS VIDARE