Åklagare ska granska politikernas festresa

Flera partiledare har låtit sig bjudas på festarrangören Micael Bindefelds 60-årskalas i Israel.

Nu ska särskilda åklagarkammaren börja undersöka om något mutbrott har begåtts i samband med detta.

– Anmälan har inkommit från privatpersoner och kommer handläggas enligt gängse rutiner, uppger chefsåklagare Anders Jakobsson till Aftonbladet.

Partiledarna Ulf Kristerssons och Ebba Busch Thors kändisresa till Tel Aviv borde utredas av åklagare, framhöll Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, igår.

Han ville att det skulle undersökas om politikerna kan påverkas eller ge Bindefeld förmåner på något vis.

– Kanske inte förmåner nu, men senare, sade han. Man ska alltid vara försiktig när man befinner sig i situationen som de gör. Oftast är det bättre att man betalar själv. Det allmänna förtroendet är det enda en riksdagsledamot har. Det kan man inte slarva bort för en gratis fest.

Anders Jakobsson uppgav i morse att de uppgifter som blivit kända i media varit för knapphändiga för att åklagarna själva skulle ta initiativ till en utredning.

Den springande punkten är, enligt Jakobsson, om bjudningen på något sätt kan påverka beslut i tjänsten. Att bjuda på fest för vänner är normalt sett inte ett brott.

Men skulle en anmälan komma in skulle den hanteras. I dag kom flera anmälningar in. Och som nu ska handläggas enligt ”gängse rutiner”.

”Ska analysera innehållet”

På fråga om vad gängse rutiner innebär i det här fallet svarar Jakobsson:

– Det innebär att jag först kommer att ta del av uppgifterna i anmälningarna innan jag tar ställning till om det behöver inhämtas några ytterligare uppgifter innan jag fattar någon form av beslut.

– Jag har således inte ännu tagit ställning till om några förutredningsåtgärder behöver vidtas. Någon gång under nästa vecka kommer jag närmare analysera innehållet i anmälningarna och därefter ta ställning till om några ytterligare åtgärder behöver vidtas innan jag fattar någon form av beslut.

Publisert:

LÄS VIDARE