Coronatest införs i hemmet

Av:  TT

Region Stockholm ser ett ökat behov av tester av det nya coronaviruset och inför provtagning i hemmet.

På lördagen konstaterades en fjärde person vara smittad i länet.

Sammanlagt har 13 personer i landet insjuknat.

Det senaste fallet har koppling till ett tidigare fall i Stockholms län och personen hittades tack vare smittspårning. Fram till och med lördagen hade omkring 140 personer testats för viruset i regionen.

Patrik Söderberg, chefläkare Region Stockholm, säger att man ser ett ökat behov av tester i regionen.

– Det är dels eftersom det är mer uppmärksamhet kring det, sedan har vi haft många hemvändande från norra Italien där det har funnits viss smittspridning.

Provtagningen i hemmet som nu har inletts syftar till att öka tillgängligheten av testerna, och det innebär att personen slipper åka in till vården och isoleras i väntan på provsvar.

I stället ringer personen med den misstänkta smittan 1177, och sedan görs en bedömning om denne behöver testas för covid-19 och om det är lämpligt att göra det i hemmet. I sådana fall kommer sjukvårdspersonal hem och utför testet. Personen får senare besked från infektionskliniken över telefon.

Om provsvaret är positivt så kommer patienten att transporteras till infektionskliniken.

– Detta sparar mycket tid och är mycket bättre både för vården och för de som vi tar prov på. Alla är väldigt glada för den här möjligheten, säger Patrik Söderberg.

Metoden är hämtad från Storbritannien och är tänkt för personer med lindriga symptom som inte är i behov av vård. Målet är att samtliga patienter som inte bedöms vara i behov av vård ska kunna testas på det här sättet.

– Man räknar med att kunna testa i storleksordningen 70 patienter om dagen med de enheter vi har nu, säger Patrik Söderberg.

Även i Göteborg och Uppsala, där fem respektive två personer har bekräftats med viruset, har man vidtagit åtgärder för att kunna öka provtagningskapaciteten. I båda städerna har man satt upp provtagningstält utanför sjukhusen för att kunna testa fler personer.

Sammanlagt har 13 personer i Sverige insjuknat i det nya coronaviruset. Samtliga som har smittats i Sverige har gjort det antingen i samband med utlandsresor i de värst drabbade länderna, som Italien och Iran, eller genom nära kontakt med någon som har smittats på det viset.

Publisert: