Många med barncancer får hjärtsjukdomar

Av:  TT

Många barn som överlevt en cancersjukdom drabbas senare i livet av en hjärtsjukdom.
Många barn som överlevt en cancersjukdom drabbas senare i livet av en hjärtsjukdom.

Barn som har överlevt cancer löper en klart förhöjd risk att drabbas av hjärtsjukdom senare i livet. Därför bör dessa barn följas noggrant i flera år efter tillfrisknandet, anser forskare.

Allt fler barn överlever en cancerdiagnos. Inte minst i Sverige där överlevnaden i dag är 85 procent, vilket är bland den bästa i hela världen.

Men den behandling barnen får har sitt pris. Risken för att de ska drabbas av hjärtsjukdom, redan i förhållandevis unga år, är klart förhöjd.

För att ta reda på mer jämförde kanadensiska forskare 7 300 canceröverlevare som i genomsnitt var i sjuårsåldern när de fick sin diagnos. Varje överlevare matchades sedan med fem personer utan cancer i motsvarande ålder, av samma kön och med samma postadress som de drabbade barnen.

Unga år

Under uppföljningstiden, som i genomsnitt var tio år, hade canceröverlevarna en tre gånger förhöjd risk att drabbas av så kallade hjärt-kärlhändelser och en tio gånger så hög risk att drabbas av hjärtsvikt, jämfört med kontrollgruppen som sammanlagt bestod av 36 000 personer. Inte sällan drabbas de alltså redan i relativt unga år.

Forskarna såg också ett dos-respons-förhållande så tillvida att barn som hade fått högre cellgiftsdoser löpte en betydligt större risk att drabbas av hjärtsjukdom senare i livet än barn som fått lägre doser.

Kunskapen kan tyckas "onödig", eftersom barnen behöver dessa behandlingar för att överleva. Alternativet är långt värre.

Följas noga

Men forskningen, som presenteras i tidskriften Circulation, visar också att canceröverlevarna lättare tycks drabbas av metaboliska sjukdomar (som diabetes), högt blodtryck och förhöjda blodfetthalter. Det vill säga tillstånd som går att behandla eller förebygga med mediciner alternativt livsstilsförändringar.

– Patienterna behöver behandlingen för att överleva. Men läkarna bör vara uppmärksamma på de riskfaktorer för hjärtsjukdom som går att påverka. De nära samband som finns mellan livsstil, metabolisk sjukdom och hjärtsjukdom gör att barn som överlever cancer måste följas upp och övervakas noggrant, säger en av artikelförfattarna, Paul Nathan, som är onkolog vid The Hospital for Sick Children i Kanada, till tidskriften.

Publisert: