Estoniaavslöjaren: ”Stor skada på skrovet ingen skröna”

Skrönor och bländverk. Så beskriver tidningen Filter höstens stora Estonia-avslöjande.

Nu ger dokumentärens producent Frithjof Jacobsen svar på tal.

– Det är ett allvarligt påstående mot en dokumentär som gjorts med vanliga, solida journalistiska metoder.

I en 20 sidor lång artikel skriver Filters chefredaktör Mattias Göransson bland annat:

”Dokumentärfilmaren bakom ”Estonia – fyndet som ändrar allt” nominerades till Stora journalistpriset för att han tvingat makthavarna att ”gå till botten med gåtan Estonia”. I själva verket gav han liv åt sedan länge avfärdade skrönor.”

Dokumentärens producent Frithjof Jacobsen är i sin tur starkt kritisk till Göranssons artikel. Han säger:

– Jag förstår inte vad han menar. Det viktigaste fyndet i vår dokumentär är att det existerar en hittills okänd ganska stor skada på Estonias skrov. Det är ingen skröna, det är ett bevis. Sedan är vi ju helt öppna med att vi inte vet om hålet uppstått före, under, eller efter förlisningen.

– Vi visar också i serien att det funnits invändningar från experter om den officiella haveriförklaringen, och grunden till det är ju att vraket aldrig undersökts ordentligt i sin helhet. Att vi låter kritiska röster komma till tals är ett märkligt angrepp på vår journalistik.

Hålet som visades i dokumentären.
Hålet som visades i dokumentären.

”Framgår tydligt i serien var hålet i skrovet finns”

Frithjof Jacobsen är upprörd över att Filter inte publicerat de över 50 skriftliga svar som teamet skickade till Göransson som svar på hans frågor.

– Mycket av det som presenteras i hans artikel har vi svarat på, men han har valt att inte ta med det. Det är ohederligt.

Vad är det viktigaste som inte framkommer?

– Han påstår att vi bestämt oss för en hypotes som vi försöker leda i bevis. Det stämmer inte, det är väldigt svårt att se det i serien.

– Han påstår också att vi försökt dölja att hålet i skrovet ligger över vattenlinjen. Det är helt fel. Det framgår tydligt i serien var skadan befinner sig, att den sträcker sig både över och under vattenlinjen.

– Dessutom skriver han att vi har starka teorier om vad som förorsakade skadan. Det är också fel. Tvärtom säger vi att hålet kan bero på en sammanstötning med botten, eller någon annan typ av sammanstötning, Det behövs ytterligare undersökningar för att ta reda på vad som kan ha orsakat den här skadan.

Vilken är den troligaste haveriorsaken?

– Det vet jag inte. Vi vet ju att bogvisiret har fallit av, det har självklart haft en dramatisk inverkan på det som har skett. Men det är inte vår sak att komma med en slutlig förklaring.

Kritiserar ”mönster av systematisk mörkläggning”

Göransson framställer den grävande journalisten Lars Borgnäs – som har en framträdande roll i dokumentären - nästan som en rättshaverist. Trots övertygande bevis för att bogvisiret lossnat fortsätter Borgnäs att måla upp ”ett mönster av systematisk mörkläggning”, enligt Göransson.

– Det Borgnäs pekar på i vår serie är hur svenska myndigheter och haverikommissionen vid flera tillfällen motsatt sig att skaffa mer kunskap om Estonia, genom att till exempel undersöka vraket i sin helhet. Jag tycker också att det är uppseendeväckande.

Mattias Göransson skriver i artikeln att den ryska försvarsmakten var i upplösning 1994 och att väldigt lite tyder på att ryssarna sänkt Estonia med sprängmedel eller en ubåt för att stoppa frakten av rysk försvarsmateriel som Sverige eller någon annan ska ha placerat på båten.

– Det kan han säkert ha rätt i, men det är inte något påstående som kommer fram i vår serie. Vi har inte hittat något tecken på sprängning eller detonation.

Överlevaren Carl Eric Reintamm tror att en ubåt rammat Estonia. I dokumentären berättar han att när han står på däck ser han ”någonting konstigt i vattnet. Jag ser någonting vitt som är flera gånger flera meter stort.” Enligt Göransson är det troligtvis det lossnade bogvisiret Reintamm ser.

– Jag vet inte vad han ser. Vi tyckte det var en intressant observation. Han berättade om det relativt snart efter olyckan, men det togs inte med i den officiella förklaringen. Han tillfrågades om det kunde vara en ubåt, men han kunde inte säga om det var det. Göranssons påstående att det är bogvisiret är ju en ren gissning, säger Jacobsen.

Fotnot: Regissören Henrik Evertsson fick Stora journalistpriset 2020 för Årets avslöjande med motiveringen att ”han trotsade dykförbudet och fann hålet som tvingar tre regeringar att gå till botten med gåtan Estonia.”

Frithjof Jacobsen
Frithjof Jacobsen
Publisert:

LÄS VIDARE