Kollektivtrafiken oense om att avvisa folk

Av:  Erik Nilsson/TT

Passagerare kliver ombord på ett Pågatåg vid station Hyllie i Malmö i tisdags.
Passagerare kliver ombord på ett Pågatåg vid station Hyllie i Malmö i tisdags.

Trots larm om trängsel har svensk kollektivtrafik valt bort strategin att avvisa resenärer. Vilka regler som gäller är oklart.

Men kollektivtrafikföretagen har också olika åsikter.

Frågan om trängsel i kollektivtrafiken har varit aktuell under i princip hela pandemin. I somras räckte inte uppmaningar och information för huvudstadsregionen, och länsstyrelsen i Stockholm bad regeringen att göra det möjligt att avvisa resenärer. Storstockholms Lokaltrafik (SL) ställde sig bakom förslaget.

– Vi ville kunna agera på kollektivtrafiken med hänsyn till smittspridning, få möjlighet att ge instruktioner till resenärer, säger Claes Keisu, pressansvarig på SL.

Strax efter kom två inspel, som komplicerade bilden. Dels en utredning från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som visade att befogenheterna redan finns, dels ett yttrande från Polismyndigheten som hävdade motsatsen. SL valde att gå på polisens linje – och inget annat kollektivtrafiksbolag har valt att agera annorlunda, enligt branschorganisationen Svensk kollektivtrafik.

Annan åsikt

SL hoppas fortfarande på att regeringen ska agera och möjliggöra för strängare befogenheter.

– Vi har inte möjlighet att avvisa folk eller begränsa antalet personer från kollektivtrafiken. Det skulle bli en ytterligare möjlighet för oss att bidra till minskad smittspridning, säger Claes Keisu.

Men några mil norrut, i Uppsala, finns en annan hållning. Regionen har förvisso särskilt hårda råd om att undvika kollektivtrafik, men trots att det ändå förekommer trängsel på bussar ser UL inte ett behov av att kunna avvisa resenärer. Det skulle bli för svårt, menar Helena Klange, presschef på UL.

– Det kan uppstå situationer som varken är roliga för bussförare eller resenärer, säger hon.

Skånetrafiken: Resenärer skambeläggs

UL förlitar sig i stället på information, uppmaningar och extrainsatta bussar. I Skåne, som också har särskilt strikta råd om kollektivtrafik, resonerar Skånetrafiken på samma sätt.

– Om du råkar bo tidigare på linjen får du plats, medan bussen är full för en sjuksköterska som går på senare. Ska hon inte få åka med då? Det är inte vår uppgift att avgöra om det är sjuksköterskan, skoleleven eller brandmannen som får åka med. Det blir varje individs eget val, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

TT: Är ni för snälla?

– Det tycker jag inte, säger Eriksson, som menar att resenärer i kollektivtrafiken utpekas som ett större problem än vad de egentligen är.

– Det är en skambeläggning av de som reser med kollektivtrafik nu. Om man vill ta sig till jobbet eller studier, utan att ha något alternativ, då är man välkommen till oss.

Även SL i Stockholm ser att det finns praktiska svårigheter med att avvisa resenärer, men tror ändå att utökade befogenheter behövs, berättar Claes Keisu.

TT: Räcker det inte med det egna ansvaret hos resenären?

– Uppenbarligen inte. Det finns tillfällen där vi önskar att inte så många kliver på en buss, säger han.

Publisert: