Klimatförändringarna

Antarktis smältande isar riskerar att leda till översvämningar

Av: 

Staffan Lindberg

NYHETER

Antarktis smältande isar riskerar att nå en brytpunkt – med stigande havsnivåer som följd.

Men ännu finns det tid att undgå katastrofen, visar ny forskning.

– De kommande årtiondena kommer att avgöra havsnivåhöjningen från Antarktis, säger klimatforskaren Robert DeConto till The Guardian.

Stigande havsnivåer är en av klimatförändringarnas allra farligaste följder. På sikt riskerar miljontals människor världen över att drivas på flykt på grund av översvämningar.

Sambandet mellan ett varmare klimat och ett stigande hav är delvis känt. Men när det gäller de smältande glaciärerna i Antarktis förblir osäkerheten stor.

På den istäckta kontinentens västra del finns bland annat de så kallade ”domedagsglaciärerna” Thwaites och Pine Island som riskerar att kollapsa och släppa ut stora mängder av bakomliggande is.

”Domedagsglaciären” Thwaites riskerar kollaps.

I veckan har två olika studier publicerats i tidskriften Nature som på olika sätt försökt skapa klarhet i hur mycket havet kan stiga.

Enligt den ena forskargruppen kommer islossningen att öka dramatiskt runt år 2060 med stigande havsnivåer och översvämningar som följd – om världen inte håller löftena i Parisavtalet och kraftigt minskar utsläppen.

– Om världen fortsätter att värmas upp i en takt som styrs av nuvarande politiska beslut så kommer vi se hur det antarktiska systemet börjar försvinna runt 2060, säger klimatforskaren och huvudförfattaren Robert DeConto vid University of Massachusetts till The Guardian.

Anna Wåhlin, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet.

Omöjligt att stoppa

Processen går inte att hejda när den väl satt igång.

– När vi har satt in tillräckligt med värme i klimatsystemet så kommer vi att förlora den här shelfisen och när det har inletts kan man inte hejda det. De här isarna kommer inte bara att växa tillbaka, säger DeConto till tidningen.

Anna Wåhlin, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet, menar att studien är intressant men tror att forskarna har överskattat hur snabbt havsvattnet kommer att värmas upp.

– Knäckfrågan är vilken havstemperatur vi kommer att ha 2060. Och en så stor höjning som man räknat med här är inte realistisk, säger hon.

I en andra ny studie från forskare vid brittiska King’s College London, också publicerad i Nature, kan havsnivån komma att höjas med en halv centimeter om året till år 2100.

Snöfall kan kompensera

Men situationen är inte hopplös. Isförlusterna kan delvis bromsas genom ökat snöfall.

Och om Parisavtalet efterlevs och temperaturökningen begränsas till 1,5 grader kan havshöjningen från smältande glaciärer i världen halveras till år 2100.

– För att kunna hantera översvämningar behöver vi vara flexibla eftersom vi inte kunnat eliminera osäkerheten i havsnivåhöjningen, säger huvudförfattaren Tamsin Edwards till Washington Post.

Bara en mindre del av den nuvarande havsnivåhöjningen kommer i dag från Antarktis. Samtidigt är det extremt svårt att bedöma utvecklingen här, enligt Anna Wåhlin.

”Allt är osäkert”

– Vi som är forskare är experter på isen, havet eller atmosfären. Men alla tre processer spelar in och grundproblemet är tvärvetenskapligt, säger hon.

Hur orolig ska man vara över Antarktis?

– Situationen är ganska allvarlig lokalt. Men hela Antarktis står än så länge bara för en tiondel av den nuvarande havsnivåhöjningen så även om smälttakten fördubblas blir inte bidraget jättestort. Men allt är osäkert och mer forskning behövs.

När kommer vi att veta mer?

– Kanske måste det hända något. Om en av glaciärerna i västra Antarktis kollapsar och vi kan observera det kommer vi att förstå framtiden bättre.

ANNONS

Klimatförändringar drabbar barnen - Genom UNICEF kan du hjälpa till.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

LÄS VIDARE

Satelliter avslöjar hotande glaciärkatastrof

En tredjedel av Antarktis shelfisar riskerar kollaps av uppvärmning

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimatförändringarna

Klimatförändringar

Antarktis

Översvämningar

Klimat & miljö

Klimathotet

Klimatutmaningen