Första fallen har hittats i Sverige

De första fallen av den brasilianska varianten av coronaviruset i Sverige har upptäckts i region Gävleborg. Nu kommer regionen att vidta ytterligare åtgärder.

Saknar resekoppling
Kluster