Regeringen utreder lag om barnpornografi

Efter Aftonbladets och SvD:s granskning ”Användarna”

Aftonbladet och Svenska Dagbladet avslöjade att tiotusentals svenskar laddar ned filmade våldtäkter mot barn – och att bara ett fåtal döms.

Nu har regeringen påbörjat en utredning.

– Regeringen går nu vidare med en lagöversyn för att stärka lagstiftningen och skydda barnen, säger justitieminister Morgan Johansson.

Justitieminister Morgan Johansson (S)
Justitieminister Morgan Johansson (S)

Tiotusentals personer i Sverige laddar varje år ner dokumenterade sexuella övergrepp på barn – men bara runt 100 döms, avslöjade Aftonbladet och Svenska Dagbladet i den stora granskningen Användarna, som publicerades för två veckor sedan.

Polisen har metoder att spåra gärningsmännen, men trots brottens omfattning så prioriteras inte fallen ute i landet. Orsakerna är delvis de låga straffen och att barnpornografibrott i dag inte räknas som ett sexualbrott utan ligger under brott mot allmän ordning i brottsbalken.

Ministern: ”Väldigt glädjande”

Redan samma dag som granskningen började publiceras blixtinkallade justitieminister Morgan Johansson (S) till ett möte med media. Beskedet: lagen ska ses över.

I en rundringning till riksdagspartierna två dagar senare svarade samtliga att de kan tänka sig ändra lagen.

I ett sms till Aftonbladet och SvD skriver nu Morgan Johansson:

– Det är väldigt glädjande att alla partier nu verkar vara eniga om att en förändring måste ske. Regeringen går nu vidare med en lagöversyn för att stärka lagstiftningen och skydda barnen.

Påbörjades samma dag

Enligt Patrik Örnsved, ämnesråd på straffrättsenheten vid justitiedepartementet, inleddes arbetet direkt efter att granskningen blev offentlig:

– Vi hade ett möte med ministern i anslutning till att er granskning publicerades, så det är redan igångsatt.

Departementet ser nu över lagen, som i slutändan ska hamna hos politikerna i riksdagen att besluta om. Utredningen ska på remissrunda och sedan upp i lagrådet.

– Det här innebär att vi tjänstemän nu inlett ett arbete med att analysera hur det här ska åstadkommas. Lagändringar kan förberedas i departementet eller genom att det anlitas en extern utredare som ser över frågorna och gör en bedömning över vilka lagändringar som kan behövas för det som åsyftas, säger Patrik Örnsved.

Polisen: Viktig signal

För poliserna som utreder dokumenterade sexuella övergrepp mot barn på nätet kommer en lagändring att göra skillnad. Det menar Anders Ahlqvist, kriminalkommissarie på Nationella operativa avdelningens it-brottscentrum.

– Det här välkomnar vi. Det är något som vi har drivit på länge, säger Ahlqvist.

Vad kan en lagändring innebära för ert polisiära arbete?

– Bara att arbetet är igång sänder rätt signal, det är vi glada för. Att frågan nu lyfts är viktigt, för det här handlar om sexualbrott. Bilder och filmer är egentligen bara ett bevismaterial för övergrepp, säger Anders Ahlqvist.

– Vår fromma förhoppning är att det här nu kommer att prioriteras högre i hela rättsväsendet, det kommer i sin tur innebära barnen får ett bättre skydd, när det satsas mer resurser på det, säger Ahlqvist.

Utredning kan vara klar i år

Men en lagändring görs inte i en handvändning. Frågan om hur det kan ske kommer att malas genom flera led.

– Det måste analyseras, jag har inget färdigt svar i dag. Det är därför vi eller en extern utredare måste titta närmare på det här. Brottsbalken har sin systematik och det är inte utan anledning. Utgångspunkten är att en flyttning av lagen ska övervägas, men det måste noga genomlysas och bedömas vilka konsekvenser det kan ha och hur det ska utföras, säger ämnesrådet Patrik Örnsved.

Utredningen kan bli klar under 2017.

– Vi arbetar med det här nu, utgångspunkten är att det ska gå så snabbt som möjligt, säger Patrik Örnsved.

Även barnrättsorganisationen Ecpat Sverige som länge tryckt på för en lagändring välkomnar den utredning som departementet nu inlett.

– Tillsammans med en översyn av rättsväsendets resurser och prioritering av brottet kommer en väl formulerad lagändring att göra skillnad, säger Anders Pettersson, generalsekreterare på Ecpat Sverige.

Publisert:

LÄS VIDARE