Biverkningar vanligare efter strålning mot prostatacancer

Ny studie om långsiktiga effekterna

1 av 3 | Foto: TT
Strålningsbehandling av prostatacancer kan ge komplikationer på lång sikt.
NYHETER

Män med prostatacancer ställs inför valet att opereras eller strålas.

En ny avhandling kan underlätta beslutet.

– Överlevnaden är densamma, däremot är det vanligare med sena biverkningar efter strål­behandling, säger uro­logen och forskaren Jon ­Fridriksson

I Sverige fick 10 985 män diagnosen prostatacancer 2014. Dessa män har haft två olika behandlingsmetoder att välja mellan: kirurgi eller strålning.

Metoderna kan ge olika biverkningar, som ­inkontinens och erektionsproblem, på kort sikt.
Men nu har även de långsiktiga biverkningar undersökts i en ny svensk studie.

Kirurgi eller strålning

Jon Fridriksson har studerat skillnaderna i biverkningar dels mellan robot­assisterad och öppen operation, dels mellan kirurgi och strålning.

– Vi botar lika många med strålning och operation, däremot är biverkningarna olika. Båda behandlingsalternativen har för- och nackdelar, säger Jon Fridriksson, urolog vid Norrlands universitetssjukhus och forskare vid Umeå universitet.

Den 19 januari lägger han fram sin avhandling ”Komplikationer till kurativ behandling av prostatacancer” vid Umeå universitet. Studien baseras på data från Nationella prostatacancerregistret och Patientregistret.

Sena biverkningar

Några skillnader i biverkningar mellan de båda operationsmetoderna kunde inte hittas.

– Däremot var det skillnader mellan strålning och operation, även på lång sikt. Det som är mest nytt är att sena biverkningar är vanligare efter strålning upp till tolv år efteråt, säger Jon Fridriksson.

Risken för olika biverkningar skiljer sig mellan de båda metoderna.

– Risken för urinläckage och erektionssvikt är ­betydligt mindre ­efter strålning än operation, säger Jon Fridriksson.

Han betonar dock att de flesta män inte upplever några större biverkningar, varken efter operation eller strålning.

Vilken nytta kan män med prostatacancer ha av de resultat som framkommit?

– De kan vara till nytta vid val av behandling. Det är olika hur man som patient värderar de här biverkningarna, säger Jon Fridriksson.

– För dem som inte kan tänka sig att leva med urinläckage, kan strålning vara ett bättre alternativ. För män med lång förväntad kvarvarande livstid kanske operation är bättre, eftersom det är mindre risk för sena biverkningar, säger han.

FAKTA

Biverkningar på kort sikt

  • Efter kirurgi är de vanligaste ­biverkningarna urininkontinens och ­erektionssvikt. De flesta män upplever erektionsproblem.

  • Efter strålning är de vanligaste ­biverkningarna vattenkastningsbesvär och besvär från magtarm-kanalen, som diarré.

FAKTA

Biverkningar på lång sikt

  • Efter operation får var femte man bestående problem med urininkontinens.

  • Efter strålning får var femte man svåra besvär från mage och tarm och ­lika många får problem med att kissa.