Miljögift fortsätter läcka ut i grundvattnet

Anna Karolina Eriksson/TT

Publicerad 2024-06-24

Brandövningsplatsen, där brandskum med PFAS användes, på F17 i Kallinge. Arkivbild.

”Evighetskemikalierna” hittades i dricksvattnet – vatten som Kallingeborna har druckit i årtionden. Giftskandalen i Blekinge slutade med att de drabbade fick rätt till skadestånd enligt en dom i Högsta domstolen.

Nu visar en ny rapport att PFAS fortsätter läcka ut i grundvattnet, rapporterar P4 Blekinge.

PFAS-skandalen i Kallinge briserade 2013, då länsstyrelsen i Blekinge genomförde en utökad provtagning av miljögifter i grundvattnet. Brantafors vattenverk i Kallinge stängdes av då det kommunala bolaget Ronneby miljö och teknik funnit höga halter av PFAS i dricksvattnet. Misstanken riktades mot en närliggande brandövningsplats på F17, där brandskum som innehåller ämnena hade använts. Enligt en ny rapport som försvaret beställt fortsätter läckaget.

Högsta domstolen har tidigare kommit fram till att höga halter av PFAS i blodet kan ses som en personskada och att det därmed ska gå att söka skadestånd om orsaken är förorenat dricksvatten.

Skadeståndskrav från dem som druckit PFAS-förorenat vatten har riktats mot Ronnebys vattenbolag, Ronneby Miljö och Teknik AB, som i sin tur vill att Försvarsmakten tar notan – något Försvarsmakten ställt sig avvisande till.