Vanligt förekommande svamp expert på miljösanering

Uppdaterad 2024-07-05 | Publicerad 2024-07-04

Svampen Aspergillus niger har i studier visat sig kunna eliminera tungmetaller från jorden den växer i. Här förstorad.

Forskare har upptäckt en svamp som kan ta bort organiska föroreningar från sin omgivning.

Den allmänt förekommande mikrosvampen Aspergillus niger, är känd för sin förmåga att etablera sig i olika miljöer. I studier har den visat sig ha en enastående kapacitet att rena förorenad jord. Genom att absorbera tungmetaller som bly och kadmium samt bryta ner organiska föroreningar som kan vara skadliga för miljön, står svampen ut som en potentiell lösning på en rad miljöproblem, det skriver Nature.

Forskningen, som publicerats i tidskriften Current Biology, belyser svampens dubbla reningsförmåga som en särskilt värdefull egenskap. I studien kunde forskarna visa hur Aspergillus niger effektivt renade jordprover från både tungmetaller och organiska föroreningar under kontrollerade laboratorieförhållanden.

Upptäckten, menar forskarna, öppnar upp för nya möjligheter att använda svampen till miljösanering, där biologiska metoder kan komma att spela en allt större roll. ”Genom att utnyttja naturligt förekommande organismer som Aspergillus niger kan man utveckla mer hållbara och kostnadseffektiva metoder för att rena förorenade områden”, är slutsatsen.

Forskarna bakom studien betonar vikten av vidare forskning för att fullt ut förstå svampens reningsprocesser och hur dessa kan optimeras för användning i större skala.

ANNONS