”Vi tog aldrig oron på allvar”

Tobias Billström talar ut om M:s tuffare flyktingpolitik

Som migrationsminister motarbetades Tobias Billström (M) av sitt parti.

Han ville skärpa flyktingpolitiken men gick ur striden som en förlorare.

– Livet har gått vidare och det har jag också.

Sedan Tobias Billström lämnade regeringen och uppdraget som migrationsminister för att bli riksdagsledamot och vice talman har han avstått från att delta i debatten. Men nu bryter han tystnaden.

Han tycker att det är bra att flykting- och migrationspolitiken lagts om men önskar att det hade skett tidigare.

– Det gick redan 2012 att se att det fanns saker i EU:s närområde som inte var bra, framför allt situationen i Turkiet, och att det förr eller senare skulle ske saker och ting. Men vill inte jag påskina att min kristallkula var så bra att jag kunde förutse exakt det som hände 2015.

”Fanns inget stöd då”

Inför valet, som ledde till en kraftig tillbakagång för Moderaterna, ville han skärpa flyktingpolitiken. Men han fick inte som han ville. I stället fick han vid flera tillfällen hård kritik, bland annat från dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

– Det var min bestämda uppfattning att mitt parti borde jobba mer med de här frågorna och att vi därför borde ha en arbetsgrupp inför valet 2014. Den skulle ta fram en politik som skulle kunna vinna folks förtroende för en annan migrationspolitik än den som vi då hade.

– Men fanns inte ett stöd för den uppfattningen. Det fanns ett stöd för arbetsgruppen, men inte för inriktningen av den.

Vad ville du göra?

– Ta fasta på hur viktigt det är hur man påverkar människor som kommer till Sverige i förhållande till andra EU-länder. Den diskussionen är vi mitt uppe i nu. Vilka villkor finns i lagstiftningen, i mottagningen, allt sådant som påverkar varför människor väljer det ena landet före det andra.

Partiet föll igenom

Förde Alliansen en aningslös migrations- och flyktingpolitik?

– Alliansen hade fyra olika uppfattningar eftersom vi är fyra olika partier. Jag anser fortfarande att den moderata linjen var att skapa en balans. Men att det fanns en utmaning i att göra det eftersom debattklimatet var som det var. Det var mycket svårt att diskutera de här frågorna på ett balanserat sätt. Nästan varje antydan att man ville förändra eller förbättra möttes med påståenden om att det fanns illvilja.

Fredrik Reinfeldt har blivit symbolen för den mycket generösa migrationspolitiken. Vad säger du om ”öppna era hjärtan”?

– Jag hade inte formulerat mig på det viset. Det man måste rikta kritik emot är att vårt parti inte förmådde att ta den oro som fanns bland medborgarna på allvar. Och att man inte omsatte det i förslag som kunde vinna väljarnas förtroende. Den eftervalsanalys som partiet gjorde bekräftar det. Det var en av de punkter där vi föll igenom.

Kände du dig missförstådd som migrationsminister?

– Livet har gått vidare och det har jag också.

”Gör den permanent”

Vad säger du om dagens debatt?

– Den är bättre. I dag talar vi om de strategiska frågorna, hur man ska kunna påverka antalet människor som kommer. Det är precis lika naturligt att tala om det som att prata om ränteläget. Sedan tycker jag också att den blivit sämre genom att den är ännu mer polariserad.

Är de nuvarande reglerna för hårda?

– Om du pratar om den tillfälliga lagen, som är mest omdiskuterad, kommer den att bli permanent. Turbulensen i Mellanöstern, situationen i Turkiet, Libyen, allt pekar mot att vi lever i en värld där man måste arbeta annorlunda med de här frågorna. Den tillfälliga lagen kommer att behöva bli permanent.

Varför vill du prata just nu? Politiken är ny och du lämnade regeringen för över två år sedan.

– När jag slutade som statsråd 2014 tyckte jag det var naturligt att ta två steg tillbaka. Men nu, mitt i mandatperioden, tycker jag att det är spännande och intressant att dels få lov att prata om de här frågorna. Men också att illustrera mitt eget engagemang i politiken är oförminskat.

Vill du bli minister igen?

– Jag tackade ja till att fortsätta som aktiv riksdagsledamot och vice talman och partiledaren tycker att jag ska utvidga mitt ansvar. Det är svar nog.

Publisert: