Straff fastställt mot Selimovic

avTT

Foto: MARCUS ERICSSON
Jasenko Selimovic (L).

Beslutet om att pricka EU-parlamentsledamoten Jasenko Selimovic (L) för psykiska trakasserier mot den egna personalen står fast.
Nu går bollen över till Liberalernas interna etikkommitté.

I förra veckan överklagade Jasenko Selimovic EU-parlamentets beslut att ge honom en reprimand för hur han behandlat sina fyra tidigare assistenter. Men parlamentets talman Martin Schulz har nu fastslagit reprimanden och lämnat överklagandet utan åtgärd.
Beslutet lästes upp i plenisalen i Strasbourg av vicetalman Ryszard Czarnecki från Polen vid lunchtid i dag.

Steg framåt

Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm välkomnar att saken tagit ett steg framåt mot en lösning. Fallet är sedan tidigare överlämnat till partiets interna etikkommitté, men de har inväntat ett lagakraftvunnet beslut. Nu kan de sätta fart på sitt arbete.
– De ska ta den tid de behöver, men jag vet att de vill arbeta skyndsamt, säger Arnholm till TT.
Etikkommittén ska ge rekommendationer till partiledningen om vilka konsekvenser Selimovic agerande ska få. Detta vill inte Arnholm föregripa.
– Det här är en mycket allvarlig händelse ur flera aspekter, så det klart att jag funderar på vad det kan få för konsekvenser, men poängen med etikkommittén är att de ska titta på händelsen utifrån och ge sina rekommendationer. Därefter är jag färdig att samla mig till mina partislutsatser, säger Arnholm.

Turbulent

Selimovic efterträdde Marit Paulsen när hon slutade förra våren. Han övertog då hennes stab på fyra personer. Situationen blev snart mycket turbulent, då Selimovic bestämt sig för att byta ut personalen. Selimovic anklagades av assistenterna för trakasserier, medan han själv hävdade att han varit missnöjd med arbetet de utfört. I dag har tre av medarbetarna slutat och en är fortfarande sjukskriven.

ARTIKELN HANDLAR OM

EU