Varför Sverige inte vill hyra ut hamnar till Ryssland – på 45 sekunder

Uppdaterad 2017-02-20 | Publicerad 2016-12-14

Varför är svenska regeringen egentligen så ovillig att hyra ut hamnarna i Karlshamn och på Gotland till ett ryskt gasbolag?

Vi reder ut!

Vad det handlar om:

  • Gasbolaget Nord Stream, med ryska staten som ägare, vill bygga en gasledning på Östersjöns botten från Viborg i Ryssland till Tyskland. Den ska läggas bredvid en redan befintlig gasledning och får namnet Nord Stream 2.
  • Ledningen kommer att dras på internationellt vatten men nära Gotland. Nord Stream har sagt att man vill hyra hamnar i Slite på Gotland och i Karlshamn medan gasledningen konstrueras.
  • Sveriges försvar och regering ser dock det som en säkerhetsrisk, eftersom hamnarna är mycket strategiskt viktiga militärt. Man har därför försökt övertyga kommunerna om att inte hyra ut hamnarna.

Vad man är rädd för:

  • Farhågan är att Ryssland, som de senaste åren betett sig allt mer aggressivt mot sina grannländer, ska utnyttja hamnarna för en invasion vid en eventuell konflikt i östersjöområdet.
  • Att Sverige dras in i en konflikt i Baltikum är, enligt utredningen om Sveriges militära samarbeten som presenterades i september, det största militära hotet mot Sverige. Att det skulle ske anses dock fortfarande som osannolikt.

Exempel på scenario:

Om Ryssland skulle hamna i konflikt med de baltiska länderna och vill angripa dem militärt:

  • Gotland blir då på grund av sitt läge mitt i Östersjön mycket viktig att kontrollera. Om Ryssland kontrollerar ön kan man hindra Nato från att skicka militär förstärkning till Östersjön för att undsätta baltstaterna. Ett eventuellt angrepp mot Baltikum skulle därför kunna inledas med att Ryssland invaderar Gotland.
  • Hur? Anonyma, beväpnade grönklädda män dyker upp runt hamnen i Slite. Fartyg med trupper och tung militär utrustning lägger till vid hamnen. Styrkan sprider sig snabbt över Gotland och monterar upp avancerade militära robotsystem.
  • Ryssland erkänner så småningom att soldaterna är ryska, men hävdar att de är där för att skydda hamnen och gasledningen och att de har rätt till det enligt avtalet. Om Sverige försöker ingripa och försvara sitt territorium ses det som en krigshandling och kommer att slås ner. Gotland blir ryskt.
  • Det kan låta osannolikt, men är precis det tillvägagångssätt som Ryssland använde när man invaderade Krimhalvön i grannlandet Ukraina 2014.

Den 14 december meddelade Gotlands kommun att man säger nej till uthyrning av Slite – medan Karlshamn den 31 januari beslutade att tillåta att hamnen där används under bygget.

Läs mer:

Så skulle Ryssland kunna invadera Sverige – experterna förklarar
Kan besättas av 2 500 soldater på några timmar
Hade inte Ryssland rätt att ta Krim? Annekteringen av Krim och kriget i Ukraina – på en minut