Unik granskning: Miljardbelopp läggs på representation

NYHETER

▪▪ Champagne. Massage. Lyxresor.
▪▪ Aftonbladet granskar hur offentliga Sverige lägger nästan 5,7 miljarder kronor på representation, kurser och konferenser.
Varje år.
▪▪ I dag behöver många inom offentlig sektor mer resurser.
Därför avslöjar vi politiker och myndighetschefer som åker på nöjesbetonade kurser och konferenser, ger bort tusentals kronor i dricks eller festar med starksprit.
Och låter dig betala notan.
▪▪ En unik kartläggning visar även hur det ser ut i din kommun.

1 av 2

Nästan 5,7 miljarder kronor.
Så mycket skattemedel gick till representation, kurser och konferenser under 2015, visar Aftonbladets granskning av det offentliga Sverige.
I flera fall bryter myndigheter och kommuner mot sina regler – samtidigt som andra saknar riktlinjer.

Varje år gör det offentliga Sverige av med stora summor på representation samt kurser och konferenser.
Enligt myndighetsförordningen ska myndigheter hushålla med statens medel och i många kommuner betonas vikten av måttfullhet.

Men hur väl följs riktlinjerna?
Är dagens regelverk tillräckligt?

Aftonbladet har granskat hur mycket pengar som det offentliga Sverige gjorde av med på representation samt kurser och konferenser under 2015.
Granskningen omfattar totalt 631 skattefinansierade institutioner - som kommuner, myndigheter, landsting, länsstyrelser, universitet, högskolor, museum, AP-fonder, domstolar och affärsverk.

Tillsammans gjorde de i fjol av med nästan 5,7 miljarder kronor.

  • 1,26 miljarder gick till representation.

  • 4,42 miljarder gick till kurser och konferenser.

I kostnaden för kurser och konferenser kan även kostnader för resor, logi, middagar med alkohol, lekar och underhållning ingå.

Om man bryter ner siffrorna så de bara omfattar kommunerna så har 288 granskade kommuner tillsammans spenderat drygt 2,7 miljarder kronor.

  • 717 miljoner gick till representation.

  • 1,99 miljarder gick till kurser och konferenser.

Aftonbladet har även begärt ut fakturor, program och kvitton från representations- och konferenstillfällen och granskat hur pengarna används i praktiken.

Totalt rör det sig om hundratusentals handlingar från personalfester, resor, krogbesök och hotellvistelser som har granskats.

Kartläggningen visar att myndigheter och kommuner i flera fall har brutit mot sina egna regler.

  • Myndighetspersonal har fått födelsedagskalas för sexsiffriga belopp, där ett stort antal av gästerna varit familjemedlemmar.

  • Statliga chefer har spräckt beloppsgränserna för internrepresentation med tiotusentals kronor och i efterhand gått in och beslutat om att godkänna regelbrottet.

  • Politiker har låtit skattebetalarna stå för massage och drinkar - trots att den egna kommunen har nolltolerans mot sprit vid internrepresentation.

Aftonbladets kartläggning visar också att det finns stora skillnader i regelverk.

  • Flera institutioner har nolltolerans mot alkohol vid internrepresentation, medan andra kan representera med dyra viner och champagne samt starksprit.

  • Flera myndigheter bekostar inte dricks, medan andra kan lägga på upp till fem procent av notan. Aftonbladets granskning visar även att det finns myndigheter som helt saknar riktlinjer och därför har betalat tusentals kronor i dricks.

  • När anställda fyller 50 år bekostar flera myndigheter endast mindre presenter, medan andra ger bort exklusiva klädesplagg från Louis Vuitton för tusentals kronor eller upplevelsepresenter för över 4 000 kronor till höga chefer.

Aftonbladet har begärt ut uppgifter från samtliga myndigheter och kommuner.

Trots upprepade förfrågningar är det fortfarande ett tiotal myndigheter och två kommuner som inte lämnat ut sina uppgifter.

TIPSA OSS! Vet du mer? Har du nyhetstips? Mejla oss på [email protected]

FAKTA

Myndigheters, kommuners och landstings krav på ekonomisk hushållning

Myndighetsförordningen 3 paragrafen

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.

Kommunallagen, 8 kapitlet, 1 paragrafen

Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i en sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

LÄS OCKSÅ: