Regeringen föreslår nya regler för DNA-prov

NYHETER

Nästa år blir det betydligt lättare för polisen att ta DNA-prov.

Regeringen föreslår på torsdag en ny lag som innebär att alla som är skäligen misstänkta för brott måste lämna DNA-prov.

Det handlar om alla typer av brott, oavsett påföljd. Även personer som inte är skäligen misstänkta för brott kan avtvingas DNA-prov, om synnerliga skäl föreligger. I de fallen måste det handla om brott som ger fängelse. Däremot ska bara de personer som dömts för brott som gett högre straff än böter registreras i DNA-registret.

– Det här kommer att ge polis och åklagare verktyg att klara upp betydligt fler brott än i dag, sade justitieminister Thomas Bodström, efter att ha redogjort för förslaget på socialdemokraternas riksdagsgrupp på tisdagen.

– Det förstärker också rättssäkerheten, personer som är felaktigt misstänkta kan avföras snabbt från en utredning, sade han.

Polisen får rätt att ta DNA-prov även om det inte har betydelse för brottsutredningen. Det kan till exempel handla om en person som redan erkänt ett mord.

Hur ser då justitieministern på dem som anser att DNA-register är ett hot mot den personliga integriteten?

– De ska inte begå några brott, så slipper de hamna i registret, sade Thomas Bodström.

Det nya förslaget kommer att leda till att alla som begår brott med allvarligare påföljd än böter kommer att finnas med i DNA-registret. I dag omfattar det så kallade personregistret 3000 namn på personer som begått brott som ger mer än två års fängelse. Därtill finns ett spårregister som innehåller drygt 10000 uppgifter om biologiska spår som hittats på brottsplatser.

Den nya lagen ska träda i kraft 1 januari 2006.

TT