”Elallergi är inte bevisat”

NYHETER

Elallergiker tas oftast inte på allvar. Det är experterna eniga om.

Vanliga symptom är trötthet, huvudvärk, yrsel, hjärtklappning och depressioner. Många upplever även förstoppning, rodnad och en ”överhettad” hud. Elkänsliga personer hävdar att symptomen beror på elen de utsätts för.

– Men det finns ingen vetenskaplig studie som fastställt att det är så, säger Martin Tondel, läkare och handläggare för medicinska frågor om elkänslighet på Socialstyrelsen.

År 2001 uppgav cirka 200?000 svenskar att de är drabbade.

Malin Nord