Estland kritiserar Estonia-utredningen

Publicerad:
Uppdaterad:

”En rad frågor om förlisningen är obesvarade”

Tallinn

Haveriutredningen om Estonias förlisning får nu hård kritik från Estlands regering.

Det framgick när regeringens egen expertutredning presenterade sin delrapport i Tallinn på torsdagen.

- Så länge en rad frågor är obesvarade i haveriutredningen kan vi inte utesluta alternativa förklaringar till Estonias förlisning, sade biträdande riksåklagare Margus Kurm som lett den estländska expertgruppen.

Expertutredningen kritiserar också svenska myndigheter som inte tillåtit intervjuer med vissa nyckelpersoner. Det gäller bland annat de dykare som arbetade vid den officiella dykoperationen, personer som de estländska utredarna velat men inte fått träffa.

När det gäller brister i utredningen drar expertutredningen också slutsatsen att Estonias bottenskrov aldrig undersökts eller filmats i dess helhet.

Oförklarade stötar

Haveriutredningen har inte presenterat tillfredsställande förklaringar till de hårda stötar som flera passagerare känt och hört, konstateras i den estländska rapporten.

Expertgruppen pekar också på att berättelser från två ögonvittnen motsäger haverikommissionens version att bogvisiret lossnade omkring 15 minuter efter midnatt katastrofnatten och att detta var huvudorsaken till förlisningen.

Dessa vittnen såg bogvisiret på plats omkring tio minuter senare, enligt den estländska expertgruppen.

Enligt Margus Kurm finns det ingen tillfredsställande förklaring i haverikommissionens rapport till det faktum att vatten trängde in i hytterna på nedersta däck.

- Men den frågan är viktig när det gäller sjunkförloppet, sade Kurm vid presskonferensen.

Margus Kurm sade att ett eventuellt beslut om en ny haveriutredning är en fråga för Estlands, Sveriges och Finlands regeringar.

TT frågade den estländske justitieministern Rein Lang om han anser att det behövs en ny utredning:

- Nej, inte i det här skedet, men vi förväntar oss fler svar från den internationella haverikommissionen, sade han.

Outredda orsaker?

Expertgruppen skulle varit klar i höstas men har nu fått förlängt mandat för tredje gången. Gruppen ska också utökas med en femte medlem, en representant från sjöfartsverket i Estland.

Estlands regering tillsatte sin expertgrupp för ett år sedan, när den svenska regeringens utredare Johan Hirschfeldt hade konstaterat att Estonia fraktat krigsmateriel vid två tillfällen före olycksfärden i september 1994.

Gruppens ursprungliga uppgift var att undersöka om estländska myndigheter hade medverkat i de militära transporter ombord Estonia. Man fann inga bevis för det men har i stället vidgat sitt arbete till att undersöka om det finns outredda orsaker till Estonias förlisning.

Kritiken mot slutrapporten

Estland utreder Estonia

Estoniakatastrofen

Arne Bengtsson/TT

Publicerad: