Hotas att stenas ihjäl - kan få stanna

NYHETER

Goldlyns fall prövas på nytt

Goldlyn, 33, har nekats att stanna i Sverige av Migrationsverket. Trots att hon riskerar hängning eller att stenas till döds enligt de shariamuslimska straffen för otrohet. Nu granskas ärendet ännu en gång efter påtryckningar.

– Migrationsverket har gjort en mycket slarvig bedömning, säger advokat Tryggve Emstedt.

Migrationsverket har gått med på att ompröva avvisningsbeslutet för den nigerianska kvinnan Goldlyn, 33. Hon har tidigare fått ett slutgiltigt beslut om att inte få stanna i Sverige, trots att hennes man hotat att dra henne inför en muslimsk shariadomstol för otrohet och bigami. Straffet för det är hängning eller att stenas till döds.

Men efter krav från Röda korset och från Goldlyns advokat tas nu målet upp igen. Röda korset i Söderhamn har också gjort en JO-anmälan.

Den gäller hur Migrationverket brutit sin tystnadsplikt och avslöjat för Goldlyns man var hon befann sig. Något som innebar livsfara för henne, eftersom han även hotat ta lagen i egna händer och döda henne eftersom hon fått barn med en ny man.

Goldlyn fick då förflyttas till en annan förläggning då även Migrationsverket insåg allvaret och fruktade för hennes säkerhet.

"Slarvig bedömning"

Goldlyns advokat Tryggve Emstedt, med stor erfarenhet av asylmål, ser positivt på hennes chanser till en framtid i Sverige.

– Migrationsverket har klantat till det och gjort en mycket slarvig bedömning av fallet. Nu hoppas jag att man tar förnuftet till fånga, säger han till aftonbladet.se.

Emstedt förvånas också över den tid verket tar på sig.

– De har verkligen misskött det här. Nu har det gått två veckor utan att jag hört någonting. Det här är en utsatt kvinna som håller sig gömd och därför är det obegripligt hur de kan agera så här nonchalant.

Peter Mokvist på Migrationsverket kommer att leda arbetet med ärendet.

– Först och främst ska vi granska hennes asylansökan för att se om det krävs ännu en omprövning, säger han.

Han medger att JO-anmälan mot verket och advokatens påtryckningar påverkat beslutet att ta upp målet igen.

– Men det är möjligt att vi hade prövat fallet ändå. Inte minst med den mediabevakning som blev på fallet, säger Peter Mokvist.

Lars Nylander