Enklare få avdrag för dubbel bosättning

Publicerad:
Uppdaterad:

Statlig utredning vill förlänga till två år

Det ska bli enklare att söka avdrag för dubbelt boende och avdraget ska dessutom betalas ut under längre tid, föreslår en statlig utredning.

Enligt utredningen ska den som flyttar till en ny ort på grund av arbete och vill behålla bostaden på den gamla orten få dra av kostnaden. Därmed slopas kravet på att den dubbla bosättningen ska vara skälig.

Förlängs till två år

I dag får en ensamstående göra avdrag under ett år, enligt förslaget förlängs tiden till två år. För gifta eller sambor förlängs tiden från tre till fem år.

– Vi tror att förslaget leder till ökad rörlighet på arbetsmarknaden och till regional utveckling, säger utredaren riksdagsledamot Sonia Karlsson (s).

Marginell förändring

I dag gör cirka 17 500 personer avdrag för dubbel bosättning under ett år. Så en ökning innebär bara en marginell förändring på arbetsmarknaden totalt sett, men är ändå värd att pröva, enligt Karlsson.

– Man vet att man har två år på sig att prova ett nytt arbete. Då vågar man söka arbete längre bort.

Förslaget finansieras genom att den som gör avdrag i fortsättningen bara ska få dra av för extra småutgifter som måltider, under en månad. I dag får sådana avdrag göras under hela den period som en person har rätt till avdrag för dubbel bosättning.

Karlsson tror också att de enklare reglerna kommer att leda till mindre administrativt krångel och enklare kontroller för Skatteverket.

TT

Publicerad: