Ingen till svars för dödligt takras i Helsingborg

NYHETER

Helsingborg

Ingen kan ställas till svars för förra månadens takrasolycka på en byggarbetsplats i Helsingborg som krävde två människors liv. Kammaråklagare Lotten Loberg har lagt ned förundersökningen.

Hon fattade sitt beslut på onsdagen sedan både polisens egen förundersökning och Arbetsmiljöverkets utredning visat att man inte kan peka ut någon ansvarig.

Ett missförstånd mellan en arbetsledare och två av byggarbetarna tycks visserligen ha orsakat olyckan den 16 september. Men de två arbetarna, 60 och 21 år gamla, har inte kunnat lämna sin version eftersom de förolyckades. Vid takraset skadades ytterligare två byggnadsarbetare, den ena så illa att han fick amputera ett ben.

Raset inträffade då fyra bärande stöttor, så kallade stämp, under ett nygjutet tak togs bort av de personer som sedan fick betongtaket över sig. Det raserade taket bestod av fem bjälklag som vägde sammanlagt 25 ton.

– De slog bort fel stämp. Betongen ovanför hade gjutits bara timmar tidigare. Man måste vänta i minst två dygn för att ta bort hälften av stöttorna och en vecka för att avlägsna resten, säger Jörgen Malmros, arbetsmiljöinspektör i Malmö, som har utrett olyckan.

Enligt Lotten Loberg har polisens tekniker dragit samma slutsatser som Arbetsmiljöverket.

– Det finns ingen särskild person som kan anklagas för oaktsamhet och det föreligger heller inget arbetsmiljöbrott bakom händelseförloppet, säger hon.

Det betyder inte att åklagaren säger att det inte har förekommit oaktsamhet, bara att man inte vet från vem. Enligt Loberg har Skånepolisen nyligen beslutat att utreda just arbetsmiljöbrott med samma höga prioritet som till exempel mord.

Rasolyckan inträffade i en industribyggnad i Bergaområdet i Helsingborg. Ett 30-tal personer befann sig i byggnaden då taket gav vika.

Cecilia Klintö/TT Thomas Hamberg/TT