Ministerns försvar: De gick bakom min rygg

NYHETER

Bosse Ringholm förnekar att han känt till det avtal om svarta löner som Ekot publicerade i går.

– Jag hade inte i min vildaste fantasi föreställt mig att någon skulle skriva ett avtal som inte ens styrelsen har sett, säger han.

Vad är din kommentar till det avtal som Ekot tagit fram?

– Det är ett avtal som jag aldrig har sett förut. Styrelsen har heller inte sett det och har inte behandlat något sådant avtal.

Bosse Ringholm backar delvis från sina uttalanden i SVT:s Aktuellt förra veckan. Då försäkrade han upprepade gånger att det inte förekom svarta löner i klubben.

Nu säger han att det var klubbens policy han pratade om:

– Vi har predikat för ledare att vi ska betala ersättningar enligt de skatteregler som finns. När jag får frågan ”betalar ni ut svarta löner?” så säger jag ”nej, vi betalar inte ut svarta löner för vi har en annan policy”.

Kunde inte förutses

– Men om någon gör ett avtal som inte vi känner till och som uppenbarligen bryter mot reglerna, det kan jag rimligen inte ha förutsett.

Det är många som har svårt att tro att varken du eller någon annan i styrelsen inte skulle känna till att ett sånt här avtal förekommer. Kan du förstå det?

– Jag känner när det dyker upp ett sånt där avtal att någon har gjort något bakom ryggen på mig som jag absolut inte skulle ha velat. Det tär på klubbens förtroende, det tär på mitt förtroende, det svärtar ner idrotten.

Utsätter sig för risken

Det är ett risktagande, menar Bosse Ringholm, att engagera sig ideellt när man är minister.

– Jag kan ju aldrig veta vad alla har för sig i en stor organisation.

– Om man som politiker försöker vara ”vanlig” i bemärkelsen att man engagerar sig i en idrottsförening, då utsätter man sig också för risken att det begås fel.

Läs mer:

Irene Beertema