Påven får svenskt storbesök

NYHETER

ROM

I dag kommer Hans Blix till Rom. Det är påven som bjudit in honom.

Och på lördag är det Jan Eliassons tur att svara på påvens personliga inbjudan.

Hans Blix kommer till Rom för att informera om sin rapport om atomvapen och ickespridningsavtalet.

Han får en privataudiens hos Benedikt XVI i morgon omedelbart efter den stora allmänna audiensen på Petersplatsen.

Flott visit

På lördag ska utrikesminister Jan Eliasson tas emot. Han fick inbjudan i sin roll som ordförande i FN:s generalförsamling. Ambassaden får köra direkt över Petersplatsen. Det är bara statschefer som har det privilegiet.

Åke Malm