Ehec-smitta på dagis i Helsingborg

NYHETER

”Mycket svårt att hitta smittkällan”

Ehec-smitta har upptäckts hos ett barn på en förskola i Helsingborg.

Barnet insjuknade förra veckan, oklart hur, rapporterar Sveriges Radio Malmö.

För bara en dryg månad sedan smittades över 120 personer i Västsverige i ett utbrott av den farliga magsjukan.

Förskolan där det smittade barnet går kommer fortsätta att hålla öppet som vanligt.

- Den typen som det här barnet fått ger inte så många fler fall, säger Kristina Persson, biträdande smittskyddsläkare i Skåne till aftonbladet.se.

För att ringa in vad barnet kan ha blivit smittat av gör man noggranna intervjuer och tar reda på vad barnet ätit.

- Men med den här typen av enstaka fall är det ofta mycket svårt att finna smittkällan.

Får vara hemma

Kristina Persson säger att det sjuka barnet kommer att få vara hemma och tillfriskna.

- Ja, som efter en vanlig magsjuka. Det tar ett par, tre fyra dagar, det är litet olika. Men i det här fallet behövs ingen särskild övervakning.

Om fler barn på förskolan får symptom som tyder på att de kan vara smittade av ehec-bakterien kommer man att ompröva beslutet om att hålla öppet.

Ett stort utbrott av ehec smittade nyligen totalt 120 personer i Västsverige. Smittkällan kom närmast från en salladsodling utanför Varberg. Där vattnade man odlingarna med vatten från Tvååkers kanal.

Överlever länge i gödsel

När Jordbruksverket tog prover i området visade det sig att ett par kreatursbesättningar bar på samma sorts bakterier som orsakade det stora ehec-utbrottet.

I samband med det stora utbrottet varnade forskare vid Statens Veterinärmedicinska anstalt för att ehec-smittan kan överleva länge i kogödsel och i gödslad jord.

Fakta om ehec

Bakom ehec-smittan står E.coli-bakterier (Escheria coli), varav serotypen VTEC O157 orsakar ungefär hälften av ehec-fallen bland människor.

Simone Söderhjelm