Fritidsbåtarnas ankare kan påverka torsken

TT

Publicerad 2018-06-18

Fritidsbåtar som ankrar i områden där det växer ålgräs kan orsaka problem för torskbeståndet. Det menar Jenny Egardt i sin doktorsavhandling som läggs fram vid Göteborgs Universitet.

Jenny Egardt har i sin avhandling tittat på fritidsbåtarnas påverkan på kuster och hav. Hon konstaterar att ju fler båtar som bottenankrar, desto fler ankringsspår blir det på mjuka bottnar.

"Ankare gräver ner sig i bottnarna och kan då förstöra ålgräsets rötter och riva upp plantorna. Det kan på sikt leda till minskad utbredning av ålgräs och det får i sin tur konsekvenser för bland annat torsk, som använder just ålgräs som uppväxtområde", säger Jenny Egardt i ett pressmeddelande

Jenny Egardt pekar också på andra konsekvenser från fritidbåtarna i våra vatten. Det sedan länge förbjudna båtbottengiftet TBT (tributyltenn) finns i högre halter i sedimenten än vad gränsvärden tillåter.

"Det är anmärkningsvärt eftersom TBT har varit förbjudet för användning på fritidsbåtar sedan 1989 i Sverige", säger Jenny Egardt.

Ändå är Jenny Egardt hoppfull. Hon tror att en ökad kunskap hos båtägare kan leda till ett ändrat beteende. Hon föreslår att båtägare mer skulle ankra längs med öarna. Och att de borde kunna använda andra metoder att skydda sina båtar än bottenfärg, som skrovduk eller borsttvätt.