Förhandlingar i EU om fler brandflyg i Norden

avTT

Foto: Mats Andersson/TT
EU, och Sverige, behöver bygga upp bättre resurser för brandförsvar, och nu pågår förhandlingar i EU. Morgan Johansson tycker att en ny styrka ska placeras i Norden.

När skogen brinner över hela landet ropar alltfler på egna brandflyg i Sverige. Men förhandlingar om bättre kapacitet pågår redan inom EU, berättar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S), och nya styrkor bör placeras i Norden.

Morgan Johansson konstaterar att brandläget är mycket allvarligt. Det brinner på omkring 70 platser i skogarna runtom i Sverige, och bränderna är svåra att släcka i torkan.

Brandflyg inlånat från Italien är på väg, och Sverige har också lånat in 10 helikoptrar från Norge för att vattenbomba. Men oppositionen, med Beatrice Ask (M) och Daniel Bäckström (C), ropar på egna resurser – de vill att Sverige ska köpa in egna brandflyg och att regeringen ska ta sitt ansvar för situationen.

Placering i Norden

– Vi behöver bygga upp vår kapacitet i Europa. Risken för extrema lägen som nu ökar alltmer. Än så länge rekvirerar vi brandflyg från exempelvis Italien. Men förhandlingar pågår om att skaffa fler egna flygplan inom Europa. En sådan kapacitet bör placeras i Norden, säger Morgan Johansson.

Fast ännu är inget klart – och eventuella framtida brandflyg i Norden biter inte på bränderna som rasar just nu.

Dessutom, brandflyg och helikoptrar i all ära, de är ändå bara ett komplement till det brandförsvar som först och främst måste finnas runtom i landet, konstaterar han.

– Vi måste ha ett starkare brandförsvar på marken. Jag fick ta emot en utredning för en månad sedan, där det föreslås att civilförsvaret ska stärkas.

– Vi har också avsatt 400 miljoner kronor till förstärkning av civilförsvaret i år. En del av det måste gå till räddningstjänsten.

Både Beatrice Ask och Daniel Bäckström pekar på sårbarheten i brandförsvaret, och den skakiga situationen för deltidsbrandmännen. De vill båda se åtgärder för bättre förutsättningar för deltidbrandmännen och räddningstjänsten, och kräver att regeringen gör något åt det, trots att räddningstjänsten i första hand är kommunernas ansvar.

Morgan Johansson har dock samma uppfattning som C och M när det gäller förstärkning av räddningstjänsten. Han pekar på att utredningen också föreslår en rad åtgärder för detta, som Socialdemokraterna och regeringen ställer sig bakom.

– Jag tycker att man ska avstå från partipolitiska poänger i ett sådant här läge. Nu måste vi inrikta oss på det som händer nu, säger han, och lovar att han ställer dig bakom de förslag om extra resurser som föreslagits.

Utvärdering krävs senare

Fast det finns också anledning att se tillbaka på den här sommaren senare, när regnen kommit och bränderna är släckta, tycker han.

– Jag ser att vi måste utvärdera detta senare. Vi har en extrem vädersituation, men vi måste ta höjd för den här typen av händelser framöver. Det är vad en del av de 400 miljonerna till civilförsvaret ska användas till.

Torkan går inte att direkt koppla till klimatförändringen, men det är den här typen av extremväder vi kan vänta framöver, konstaterar han.

– Det talar för att Sverige och EU gör allt vi kan för begränsa effekterna av växthuseffekten. Kanske det också innebär att klimatfrågan tas upp brett på den politiska dagordningen, och att folk tar det som händer på allvar. Men vi har sett bakslag för detta, bland annat genom USA:s agerande, säger Morgan Johansson.

Rättad: I en tidigare version fanns en felaktighet angående pengarna för förstärkning av civilförsvaret. Rätt är att pengarna redan avsatts i årets budget.