Publicerad:
Uppdaterad:

Vägverket tvekar inför handsfree-tvång

Publicerad:
Uppdaterad:

Det är samtalet i sig som är problemet

Sverige är ett av de sista länderna i Europa som inte infört förbud mot mobilprat utan handsfree-utrustning för bilförare.

Och Vägverket tvekar.

- Det är inte säkert att handsfreeutrustning löser trafiksäkerhetsproblemet, säger Roger Johansson.

I 23 andra europeiska länder är det redan förbjudet för bilförare att tala i mobiltelefon under körning utan någon sorts handsfree-utrustning; öronsnäcka, headset eller inbyggd handsfree.

Men trots krav från bland annat Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjandes (NTF:s) yrkesförarråd så ställer sig Vägverket tvekande inför ett generellt handsfreetvång i Sverige.

- Det är inte själva handhavandet av telefonen som är det stora problemet, utan samtalet i sig - att man är koncentrerad på nåt annat än att köra bil, säger Roger Johansson, tillförordnad trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket i Borlänge.

- Handdsfreeutrustning kan därför inte lösa hela problemet. Man brukar säga att 10-20 procent av säkerhetsproblemet är själva handhavandet.

Lika störande med passagerare

Även samtal med passagerarna i bilen tar uppmärksamhet från körningen. Men för passagerare är det naturligt att ta en paus i samtalet när trafiksituationen kräver mer uppmärksamhet.

- Dessutom har vi indikatorer på att de som har handsfree-utrustning pratar mer än de som inte har det. Frågan är hur mycket man ökar sitt pratande för att man skaffar en utrustning, säger Roger Johansson.

Men egentligen finns redan ett förbud mot trafikfarligt mobilprat, eftersom det finns en allmän regel som säger att föraren har ansvar för att koncentrera sig på sin huvuduppgift - man får inte syssla med sånt som äventyrar trafiksäkerheten.

Omfattas av generellt förbud

Bryter man mot denna regel så kan man dömas för vårdslöshet i trafik. Folk som krockat när de pillat med radioapparater och annat har fällts enligt denna regel, och i princip faller även mobiltelefoner under den lagstiftningen.

- Lagen pekar inte ut vad man inte får syssla med, utan den säger vad man ska göra - nämligen koncentrera sig på att köra bil, säger Roger Johansson.

Riksdagen tog ett enhälligt beslut om att utreda handsfree-frågan i våras, och Vägverket kommer troligen att få utredningsuppdraget under hösten så att regeringen har ett underlag när frågan ska behandlas till våren.

Fredrik Rundkvist

Publicerad:
Publicerad: