Centerpartiets nya förslag för att motverka grooming på nätet

1 av 2
NYHETER

Med nätets framfart har grooming blivit ett allt större problem.

Nu kräver Centerpartiet att lagen skärps så att fler kan straffas när de söker sexuell kontakt med barn på nätet.

– Vi tror även att en straffskärpning bör vara aktuell, säger rättspolitiska talespersonen Johan Hedin (C).

2009 blev så kallad "grooming", att ta kontakt med barn för att längre fram begå sexuella övergrepp, förbjudet i svensk lag. Ofta sker brotten på nätet. Straffskalen ligger i dag mellan böter och fängelse i högst ett år.

Nu har Centerpartiet tagit fram ett batteri av förslag som man menar skulle förbättra arbetet mot groomning. Rättspolitiska talespersonen Johan Hedin menar att det i dag är för få som döms.

– Det är en fråga som är väldigt aktuell för många människor. Vi måste titta på hur det kan bli lättare att döma, för i dag är den siffran låg. Jag tror att man har lite för mycket hängslen och livrem. Det är naturligtvis viktigt men vi behöver titta på det, säger han.

Hedin tror att mörkertalet bland de som fiskar efter sexkontakter med barn på nätet är stort.

– Man ska inte överdriva, det är oftast säkert att prata med folk på nätet. Men sedan finns det dem som försöker lura unga till att göra saker som de inte vill.

Vill skärpa straffen

Centerpartiet vill också att straffen för grooming ska skärpas.

– Den som begår sådana här brott ska veta att samhället ser väldigt allvarligt på det. Granskningar har visat att det krävs ganska mycket för att dömas. Det räcker inte med att ha stämt möte. Man måste även ha köpt en tågbiljett, bokat ett hotellrum eller givit en färdbeskrivning. Det är något man kanske kan titta på, säger Hedin.

Dessutom föreslår Centerpartiet att man ska titta på utvecklandet av en "digital sjävförsvarskurs" som skulle kunna användas på skolor.

– Jag tror att det finns väldigt mycket kunskap bland unga som är på nätet. Jag tror att det handlar om att samla, värdera och strukturera den kunskapen på ett sätt så att det kan komma flera till del. Där tror jag att civilsamhället, föräldrar och barn kan vara behjälpliga men vi vill titta på vad politiken kan hjälpa till med, säger Hedin.

Vill sen digitala nattvandrare

Slutligen vill partiet även se nattvandrare på nätet.

– Jag tror att det är ett stort behov bland unga människor att ha kontakt med vuxna och kunna diskutera olika frågor. Därför tror jag vi behöver vuxna på nätet som vi vet att vi kan lita på och vända sig till. Ibland vill man kanske inte prata med sina egna föräldrar, man kan tycka det är pinsamt.

Principen, menar Hedin, är som vanliga nattvandrare men i en digital miljö.

– Det vore bra att det finns en kvalitetssäkrad vuxen som man vet är en hederlig människa, som unga kan prata med om de frågorna som är viktiga för dem just då.

ARTIKELN HANDLAR OM