Därför maskar vi på jobbet

Publicerad 2015-01-06

JOBB – TID FÖR ÄRENDEN? Ny forskning säger att istället för att jobba ägnar vi ett par timmar varje arbetsdag till att prata i telefon, slösurfa på nätet eller att boka resor.

Maskar du också på jobbet?

Anställda ägnar i snitt två timmar om dagen åt att slösurfa på nätet, boka resor och ringa privata samtal.

Samstämmig forskning visar att vi ägnar flera timmar av arbetsdagen åt att låtsasjobba.

Utifrån sociologisk synvinkel är det ett stort mysterium.

– Nog är det märkligt. För samtidigt kommer ständiga rapporter om hur arbetet intensifieras på de flesta arbetsplatser och om hur stressade alla är, säger sociolog Roland Paulsen vid Lunds universitet, som har skrivit en internationellt uppmärksammad bok i ämnet – "Empty Labor: Idleness and Workplace Resistance".

Meningslöst arbete

– De jag har intervjuat ägnar halva arbetsdagen åt privata aktiviteter. Varför är individuellt, men ofta uppfattar de att arbetet är meningslöst och tråkigt. Eller så har de inte tillräckligt med arbetsuppgifter.

Ett problem är att chefer ofta inte har koll på hur lång tid en arbetsuppgift tar. Kanske för att han eller hon inte har de anställdas spetskompetens.

– Chefer har för det mesta administrativa uppgifter, det är inte säkert att de till exempel har teknisk kompetens. Rör ditt jobb teknik kan chefen antagligen inte bedöma hur lång tid det tar att utföra jobbet.

Generellt kan man säga att ju mindre specificerat arbete, desto större är utrymmet för maskning.

Övervakning ett sätt

Övervakning har viss betydelse.

– Inom industrin är arbetet ofta väldigt övervakat, så där förekommer nästan inget fusk. Men jag är inte så säker på att mer övervakning i tjänstesektorn löser problemet. Visst finns viss potential i form av dataprogram som kan se exakt vad de anställda surfar runt på för sidor, men är det den vägen man vill gå? säger Roland Paulsen.

Han vill inte peka ut någon särskild bransch där jobbmaskandet är vanligare än i andra, men nidbilden att det främst förekommer i den offentliga sektorn stämmer inte.

– Det jag kan se är att det till stor del är utbrett i den privata sektorn.

Motvillig maskning

För många är maskandet inte en aktiv handling utan en situation de har hamnat i mot sin vilja, som det kan vara svår att ta sig ur. Ingen vill tappa ansiktet och erkänna att de slöat i åratal. Risken finns också att man får sparken.

– Min analys är att mänskliga arbetsuppgifter rationaliseras bort med ny teknik. Man uppfinner nya arbetsuppgifter, men de kan vara improduktiva och meningslösa. Och det är naturligtvis problematiskt. Tomt arbete är inte bara ett problem för företaget, för den enskilde kan det leda till vantrivsel och djupa depressioner.

Därför maskar vi på jobbet