Nyheter

Förslagen som splittrar Alliansen

Av: 

Sebastian Hagberg

NYHETER

Tre av fyra allianspartier har gjort utspel om invandring. Det här föreslår de.

Kristdemokraterna:

Tillfälliga uppehållstillstånd: Partiet vill att de som beviljas asyl ska få tillfälliga istället för permanenta uppehållstillstånd de första tre åren. Efter det ska de som etablerat sig på arbetsmarknaden ges permanent uppehållstillstånd även om de inte längre har skyddsbehov.

Snabbare process hos Migrationsverket: KD vill förkorta väntetiderna för de som söker asyl.

Lägre bidrag och skattelättnader: Partiet vill pröva möjligheten att sänka etableringsersättningen. Samtidigt föreslår KD att nyanlända ska få ett etableringsbidrag som gör att de kan tjäna 100 000 kronor per år utan att betala skatt.

Folkpartiet:

Anhöriginvandring ska vara möjligt först när den person som bor i Sverige uppfyller försörjningskravet, regelbunden inkomst och en bostad.

Permanent uppehållstillstånd först då en invandrare fått jobb. Om skyddsskäl finns kvar efter tre år kan det övergå till att bli permanent.

"Modernare arbetsrätt" med förändrade Las-regler och lägre ingångslöner och snabbare process för att få utländska examina att bli svenska.

Avskaffa vårdnadsbidraget.

Språkkrav för medborgarskap.

Centerpartiet:

Ekonomisk ersättning till kommunerna: Kommunerna ska kompenseras för de kostnader man har för skola, socialtjänst och asylboenden.

Första boende-garanti: För att nyanlända tidigare ska få egna boenden vill C att kommunen ska gå in som garant gentemot hyresvärden. Kommunens risk ska garanteras av staten.

Jämnare spridning av asylboenden: Migrationsverket ska få i uppdrag att samverka bättre med kommunerna så att man kan få en jämnare fördelning av asylboenden.

ANNONS EXTERN LÄNK

REA hos Åhléns – upp till 50 % rabatt på massor av varor!

Åhlens

Publisert: