Borg och Andersson möts i Agenda

NYHETER

Anders Borg (M) och Magdalena Andersson (S) rök ihop om ekonomin i SVT:s "Agenda".

Nu får finansministern kritik för sitt framträdande.

– Han framstod som osäker, säger statsvetarprofessorn Jonas Hinnfors.

Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson och finansministern vevade mot varandra i en dryg kvart i SVT-studion.

Anders Borg försvarade regeringens plan på skattehöjningar för att stärka finanserna i ett allt kärvare ekonomiskt läge.

Samtidigt betonade han hur god ekonomin är:

– Svensk ekonomi står stark. Vi växer väsentligt snabbare än nästan alla jämförbara industriländer.

"Ger anledning till tvivel"

Statsvetarprofessorn Jonas Hinnfors vid Göteborgs universitet är kritisk till Anders Borgs insats.

– Den här insatsen i kväll gav nog anledning att tvivla på hur han ser på konjunkturläget, hur han hanterar det. Det var ganska många svängningar i debatten. Han inleder med att slå fast hur Sverige har de starkaste finanserna men lite längre in i debatten hävdade han plötsligt med emfas att konjunkturen måste stöttas, säger Jonas Hinnfors.

Statsvetarprofessorn saknar de tydliga besked som varit Anders Borgs signum.

– Han har hela tiden kunnat luta sig mot enkla och tydliga grepp som sin ekonomiska analys. Nu hade han svårt att visa att han har den klara stilen i debatten. Om det beror på intern splittring, Andersson eller programledarens frågor är svårt att säga, men det var en ganska stressad Borg i dag.

Regeringen har i veckan varnat för ett allt svårare ekonomiskt läge.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) sa inför sitt sommartal att han inte kan komma med några vallöften på grund av minskad tillväxt och kostnader för ökat flyktingmottagande – en koppling som nu får kritik av Konjunkturinstitutet, KI, bland annat eftersom regeringen inte tagit med skatteintäkter från ökad flyktinginvandring i beräkningnarna.

Värjer sig mot kritiken

Magdalena Andersson stämde in i kritiken.

– Självklart ska man inte förminska det faktum att människor flyr till Sverige men man ska heller inte förstora upp det tycker jag. Det gör man när man inte pratar om att det också leder till skatteinkomster.

– Det här är ren valtaktik från Moderaterna eftersom man inte vill prata om jobbmisslyckandet eller skolmisslyckandet, säger Magdalena Andersson.

Anders Borg värjde sig emot kritiken:

– Vi förvränger inte och ger inte missvisande information, som Magdalena Andersson gör. Vi följer internationella regler. Vi kommer att behöva för integrationen, då kommer avräkningen på biståndet att upphöra.

– Vi måste betala ut pengar till kommuner, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Magdalena Andersson vill vilseleda väljarna eftersom det tillkommer kostnader från MP och V, sa Anders Borg.

"Regeringen har ingen politik"

Eftter debatten fortsatte skattebråket.

– Vi är beredda att återbygga skyddsvallar, det kan handla om att beskatta banker eller miljöstyrning, men vi är inte beredda att höja bensinskatten eller slå ut ungdomsjobben. Vi är inte beredda att slå sönder människors hushållsekonomi som Socialdemokraterna planerar att göra, sa Anders Borg till Aftonbladet efter sändningen.

Magdalena Andersson fortsatte veva mot Alliansregeringen.

– Det är uppenbart att regeringen inte har någon politik för hur vi i närtid ska komma till rätta med jobben och skolan. Där finns inga förslag alls, sa hon till Aftonbladet.