Regeringen överens med V om förskolan

Av: Anette Holmqvist

Publicerad:
1 av 5 | Foto: Lasse Allard
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) är nöjd med överenskommelsen om krympta barngrupper. ”Man kan se i 15-åringars skolresultat hur mycket en bra förskola påverkar”, säger han

Nu har regeringen enats med Vänsterpartiet i ännu en budgetfråga.

Barngrupperna i förskolan ska minska – och pedagogerna bli fler.

– En förutsättning för att förskolans pedagogik ska nå fram till varje barn är att grupperna inte är för stora, säger Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP).

Fråga efter fråga betas nu av i de pågående budgetförhandlingarna mellan S/MP-regeringen och Vänsterpartiet.

I dag kan Aftonbladet avslöja att man nu även skakat hand på att minska barngrupperna i förskolan och fler pedagoger i förskolorna från nästa år. Man avsätter 415 miljoner 2015 och därefter 830 miljoner per år 2016-2018, särskilt vill man se resultat på avdelningar där de yngsta barnen vistas.

– Vi avsätter pengar så att man kan minska barngrupperna och anställa fler lärare i förskolan och vi återinför också riktmärket för barngruppernas storlek. Det fanns förut men avskaffades av Alliansen för två år sedan. Riktmärket ska ha stöd i forskningen, säger Gustav Fridolin.

Snabb effekt

Innan riktmärket avskaffades gällde att barngrupperna inte fick vara större än 15 barn per avdelning. Det är också det tak som Socialdemokraterna har drivit på förskoleområdet inför valet.

Enligt den nye utbildningsministern hoppas S, MP och V på att förskolepengarna till kommunerna ska ge snabb effekt.

– Jag hoppas man redan under nästa år ska börja se skillnad i många kommuner. Men vi har också sagt att om vi inte får till en förändring med mindre barngrupper genom att satsa statliga pengar och införa ett riktmärke, ja då får vi börja titta på att göra skarp lagstiftning.

Bra förskola påverkar

Bakgrunden till att man vill satsa på mindre barngrupper är enligt Gustav Fridolin den avgörande betydelse förskolan har för barns skolgång, långt upp i åldrarna.

– Vi vet hur viktig förskolans pedagogik är inte minst för skolresultaten. Man kan se i 15-åringars skolresultat hur mycket en bra förskola påverkar, säger han.

Under gårdagen stod det också klart att regeringen vill att alla barn under 18 år ska få gratis medicin när de är sjuka. Det är ett krav som särskilt drivits av V.

– För oss är det viktigt att alla barn får den medicin de behöver, det ska inte avgöras av föräldrarnas inkomster, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson Vänsterpartiet.

Publicerad: