Hälften av extremisterna bor i Stockholmsområdet

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Säpo håller presskonferens

Hälften av extremisterna bor i Stockholmsområdet.

Och det är framförallt unga män som rekryteras – i Sverige.

– Ungdomar är som minst kritiska till svartvita budskap, säger Malena Rembe, analytiker på Säpo.

I februari gav den dåvarande integrationsministern Nyamko Sabuni (FP) Säpo uppdraget att kartlägga extremismen i Sverige.

"Fruktansvärda konsekvenser"

I dag presenterades resultatet på en presskonferens på Rosenbad.

– Som vi alla vet kunde attentatet i lördags fått fruktansvärda konsekvenser och det är ett oacceptabelt angrepp på vårt öppna samhälle. Det är tydligt att vi behöver ökad kunskap om våldsbejakande islamistisk extremism, inledde demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP), presskonferensen.

Skilja på extremism och islam

Hon påpekade att man måste skilja på islamistisk extremism och islam som religion.

– Islam som religion är en del av Europas historia, nutid och framtid. Det är viktigt att föra fram angelägen kritik mot fundamentalism, men viktigt att det inte upplevs som förkastande av islam i sig. En fördjupad kunskap av islam brukar vara en motverkan mot att folk inte radikaliseras.

Anders Danielsson, generaldirektör för Säpo, är inne på samma spår.

– I arbetet med utredningen har öppenhet varit präglande. Vi har samverkat med personer och företrädare för svenska muslimer. Vi tycker att det har varit viktigt. Vi har uppfattat det så att i den offentliga debatten har muslimer fått stå till svar för den här extremismen, säger han.

Bör inte underskattas

Rapporten visar att våldsbejakande extremism och radikalisering förekommer i Sverige – och att det är ett hot som inte bör underskattas.

Malena Rembe, analytiker på Säpo, säger att materialet visar att det rör sig om knappt 200 personer.

– Men det finns ett mörkertal, och det finns det alltid, säger hon.

De här 200 personerna fokuserar på att agera och propagera mot utländsk truppnärvaro i utländska länder, dels mot regimer som anses vara korrupta.

Sprida och propagera

Kränkningar av islam är ett annat fokus för gruppen.

– Det kan handla om att sprida, propagera, till att finansiera, till att själv resa till konfliktområden och anslut sig till de väpnade rörelserna. Eller att själv utföra terrorhandlingar i utlandet eller i Sverige, säger hon.

De aktiva är till övervägande del män. Framförallt är det unga män som rekryteras i Sverige.

– De är som minst kritiska till svartvita budskap, säger Malena Rembe.

De flesta av dem kommer inte från radikaliserade hem.

– Det handlar inte om ett sammanhängande nätverk. Det kan också vara kontakter av mer professionell karaktär, säger hon.

"Inte importerat problem"

Personerna har kontakter i en rad olika forum.

– Virtuella forum har blivit en väldigt viktig miljö. Det finna andra socialt marginaliserade miljöer. Kort sagt kan man säga att de finns i miljöer där subkulturer frodas, säger Malena Rembe.

Antalet personer i de här grupperna är konstant. De personer som radikaliseras är unga män mellan 15 och 30 år gamla.

– Det är intressant aspekt där vi ser att radikaliseringen sker i Sverige. Det är inte ett importerat problem, säger hon.

Det konkreta hotet är främst riktat mot människor i andra länder.

– Men efter i lördags kan vi se att det också utgör ett hot mot människor i Sverige, säger hon.

Ökad polarisering

Men hotet är fortfarande relativt begränsat i sin omfattning och är inte riktat mot Sveriges samhällsstrukturer.

– Det allvarligaste potentiella hotet mot Sverige är de personer som återvänder till Sverige med utländska erfarenheter. Intresset för att åka iväg har ökat. Det finns inget som tyder på att det kommer att minska.

Rembe säger även att de svängningar i samhället kan påverka att fler söker sig till extremism.

– En ökad polarisering kan öka känslan av utanförskap vilket kan påverka, en ökad vi och dom känsla, en ökad isolering.

Skolan viktig

Verktyg och strategier som förordas är satsningar på förebyggande åtgärder. Aktivisterna lämnar inte när de blir äldre.

Skolan är en viktig central aktör. Det är där man får lära sig kritiskt tänkande.

– Det är ett sätt att motverka konspirationsteorier, säger hon.

Särskilda insatser kan behövas i områden där det finns många aktiva extremister.

– Vi hoppas att den här rapporten kommer att ge svar på många om de frågor som finns, säger hon.

Taimour Abdulwahab som i lördags sprängde sig själv till döds i lördags i centrala Stockholm fanns inte i Säpos rapport.

Publicerad: