Hård JO-kritik mot Försäkringskassan

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Försäkringskassan lät en person vänta i åtta månader på beslut om ersättning.

I ett annat fall fick en person i Halland vänta i sex månader för att få sitt ärende om pension omprövat.

Nu riktar Justitieombudsmannen hård kritik mot Försäkringskassan efter att ha granskat 13 anmälda fall.

Långsam handläggning, otillräcklig dokumentation och felaktig information är några av JO:s kritiska omdömen, rapporterar SVT:s Rapport. I andra fall skriver JO om Försäkringskassans passivitet, bristande service och allvarliga kunskapsbrister.

I ett av de granskade ärendena fick en person vänta i åtta månader på beslut om ersättning, trots att Försäkringskassan visste att personen inte hade någon annan försörjning, enligt Rapport.

Fick vänta sex månader

Ett annat exempel gäller en person i Halland som fick vänta i sex månader för att få sitt ärende om pension omprövat.

Och i Ystad vägrade Försäkringskassan att registrera en person och dennes tre barn fast de alla har permanent uppehållstillstånd med motiveringen att Migrationsverket beviljat uppehållstillstånd på felaktiga grunder, uppger Rapport.

JO skriver också i ett beslut att det inte är acceptabelt med nästan fem månaders handläggningstid för att ompröva ett beslut om föräldrapenning.

"Underbemannade"

Justitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt är också "mycket kritisk" mot att Försäkringskassan har skickat sekretessbelagda handlingar till en person som tidigare varit god man, men vars förordnande upphört för flera år sedan.

Försäkringskassan försvarar flera av fallen med att man varit underbemannade.

JO kräver att alla 13 försäkringskassor vidtar åtgärder så att inte misshanteringen upprepas.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN