Greps på sin arbetsplats

För snart ett år sedan greps den kvinnliga barnnarkosläkaren på sin arbetsplats.

Hon misstänktes då för att ha orsakat ett barns död genom förgiftning.

I dag kom åtalet.

Brottsrubriceringen är dråp.

Det hela började redan hösten 2008 då den för tidigt födda Linnea avled på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Föräldrarna var övertygade om att dottern dog på grund av upprepade fel från vårdpersonalen och de anmälde sjukhuset.

En obduktion av flickan visade att koncentrationen av narkosläkemedlet tiopental var mycket högre än vad som kan ses vid normal användning. Den 2 mars greps den 55-åriga barnnarkosläkaren på Astrid Lindgrens misstänkt för dråp alternativt mord av flickan.

Motivet, tror åklagaren, är barmhärtighet. Flickan var döende och fick både morfin och narkosläkemedel i slutskedet.

"Nekar i sten"

Läkaren själv har hela tiden nekat, "nekat i sten" som hennes advokat säger, och har fått medhåll av Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm som också har granskat fallet och gjort en egen utredning. Resultatet presenterades för några veckor sedan:

– Vi kan inte se att någonting brustit i vården och omhändertagandet av den lilla flickan, sa Staffan Blom, chef för tillsynsenheten, i ett pressmeddelande.

Även barnläkarens kollegor har hela tiden gett henne sitt stöd.

– Vårt stöd till henne är oförändrat. Enligt min uppfattning så har hon inte gjort sig skyldig till felaktigheter, sa chefläkare Stefan Engqvist på Karolinska universitetssjukhuset för några månader sedan.

Meriterad läkare

Den dråpmisstänkta läkaren är en mycket meriterad barnläkare och är i Sverige ansedd som en auktoritet inom sitt område. Hon har även tjänstgjort utomlands, dels under Gulfkriget och i det våldsamma inbördeskriget i Somalia där hon vårdade krigsoffer.

Under sina 25 år som läkare har kvinnan inte fått en enda anmärkning.

Hon har varit avstängd från sin arbetsplats sedan hon häktades.

Publisert: