Sjön som försvann

FN:s Ban Ki-moon: "En chockerande katastrof"

Aralsjön i Centralasien håller på att torka ut.

FN:s generalsekreterare flög i dag över resterna av den forna sjön.

– Det är helt klart en av de värsta miljökatastroferna i världen, säger Ban Ki-moon.

Nu kräver han en lösning.

Aralsjön var tidigare världens fjärde största sjö.

Men 90 procent av sjön har torkat ut, bland annat som följd av en massiv konstbevattning av ris- och bomullsfält i området, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Hälsoproblem

Fisket i Aralsjön bidrog tidigare till en stark ekonomi.

Numera står skeppen strandade i sanden.

Avdunstningen har lämnat tjocka saltlager i sanden och lokalbefolkningen har drabbats av stora hälsoproblem på grund av att vinden sprider saltlagren vidare.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon besökte idag den forna hamnstaden Muynak i Uzbekistan. Från stadens pir kunde Ki-moon titta ut över sandbankerna som en gång i tiden låg under vatten.

– Jag såg ingenting från piren. Jag kunde bara se en skeppkyrkogård, säger FN:s generalsekreterare till AP.

"Chockad"

FN:s generalsekreterare flögs därefter över resterna av Aralsjön i en helikopter.

– Det är helt klart en av de värsta miljökatastroferna i världen. Jag blev så chockad, säger Ban Ki-moon.

Aralsjön är en av Ki-moons kärnfrågor under hans sex dagar långa resa i regionen.

Nu uppmanar han ledarna i Centralasien att sätta övriga oenigheter åt sidan för att fokusera på miljökatastrofen. Generalsekreteraren lovar också FN:s stöd i frågan.

Svårt att enas

Men samarbetet förhindras av meningsskiljaktigheter kring vem som har rätt till det vatten som finns och hur vattnet ska användas.

Myndigheterna i Uzbekistan redovisade tidigare idag sitt missnöje om dammprojekt i Tajikistan som minskar vattenflödet in i Uzbekistan. Fattiga Tajikistan ser i sin tur möjligheterna för arbetarna att kunna få en stadig inkomst från projekten.

Frågan riskerar att bli allt hetare. När befolkningsmängden och den globala uppvärmningen ökar minskar också tillgängligheten av vatten, rapporterar AP.

Publisert: