Nej till köttklister

NYHETER

Köttklisternej med knapp marginal

Europaparlamentets nej till köttklister kan påverka värderingen av andra livsmedelstillsatser.

Beslutet kan leda till att större vikt fästs vid att konsumenter inte ska vilseledas, enligt Livsmedelsverket.

Med ytterst knapp marginal underkände Europaparlamentet på onsdagen EU-kommissionens tidigare beslut att tillåta trombin, så kallat köttklister, i maten. Det krävdes minst 369 röster för att resolutionen mot trombin skulle bli antagen och den antogs med röstsiffrorna 370–262.

Huvudargumentet i resolutionen var risken för att produkten, som tillverkas av ko- eller grisblod, ska vilseleda konsumenter. Syftet med att använda trombin är att presentera bitar av kött för konsumenten som en enda köttprodukt, konstaterar majoriteten i Europaparlamentet.

Kan få konsekvenser

Utfallet kan få konsekvenser i den pågående genomgången av redan tillåtna livsmedelstillsatser inom EU. Både eventuella hälsorisker och risk för vilseledande ska bedömas på nytt.

– Vilseledandeaspekten kan få en större betydelse och det tycker vi är bra. Vi är glada om vi kan få mer gehör för den, säger avdelningsdirektör Evelyn Elfberg-Jansson vid Livsmedelsverket till TT.

Miljöpartisten Carl Schlyter hoppas att nejet till köttklister ska bli en tankeställare för EU-kommissionen. Beslutet var ovanligt, menar han:

– Det speciella var att man tog fasta på risken för vilseledande. Det är väldigt sällan det argumentet används för ett förbud, säger han.

”Inte hälsofarlig”

M-parlamentarikern Christofer Fjellner hade däremot gärna sett att trombin blev tillåtet. Han tycker att politikerna borde nöjt sig med att försäkra sig om att produkten inte är hälsofarlig och att konsumenterna genom tydlig märkning informeras om vad maten de köper innehåller.

Han hade kanske inte velat bjuda svärföräldrarna på en trombinbiff, säger han, men hade kunnat tänka sig att grilla en sådan i stället för flintastek med sina kompisar.

– Men nu har Europaparlamentet beslutat att jag inte ska ha den möjligheten, konstaterar han.

TT