”Jag kränktes på LVU-hemmet”

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Maria: Jag tvingades titta på när lättklädd personal tränade

17-åriga Maria skickades till vård på ett ungdomshem efter flera års narkotikamissbruk.

Men för Maria kantades vården av konstant ångest.

– Jag blev kränkt, hotad och förnedrad.

Ungdomshemmet känner inte igen sig i flickans anklagelser.

I december skickades Maria, som egentligen heter något annat, till ett ungdomshem för LVU-vård i mellersta Sverige.

Maria trodde att hon skulle stanna på hemmet i några veckor, och sedan få annan vård.

Men veckor blev till ett halvår. Och Marias upplevelse av tiden är full av ångest.

"Fick inte ringa"

Enligt Maria själv utsattes hon dagligen för kränkningar och hot från personalen.

– Som straff för att jag sa emot brukade de vägra mig att gå ut och de vägrade mig att ringa till mamma och pappa, trots att vi hade rätt till två samtal per dag, berättar Maria.

Enligt Maria brukade hon också straffas med att låsas in på isolering, utan att personalen förde journalanteckningar om det.

Försökte polisanmäla

Andra gånger straffades Maria med att tvingas titta på när manliga vårdare tränade i träningsrummet.

– De brukade sätta på sig små träningskläder och sprang på löpbandet, sen fick man sitta där i flera timmar och bara titta. Det var otroligt förnedrande.

Maria berättar att hon försökte polisanmäla händelserna.

– Men då skrattade personalen mig i ansiktet och sa: ”ingen kommer tro dig, du är ju missbrukare”, säger Maria.

Kritisk

I mitten av maj fick Maria lämna hemmet. Hon har försökt skriva ner allt hon upplevt och har funderat på att lämnat in en ny polisanmälan.

Hennes mamma är mycket kritisk till behandlingen av dottern och på socialtjänstens hantering av ärendet.

– Under flera år har socialtjänsten misskött hanteringen av Marias ärende. Och den behandling hon har utsatts för är hemsk, det ska inte få gå till så här.

Maria bor nu på ett annat vårdboende. Där trivs hon bra, men hon tänker ofta på vad som hände på det andra ungdomshemmet.

"Stämmer inte"

Föreståndaren på hemmet säger dock att Marias upplevelser av hemmet inte stämmer överens med verkligheten. Han vill inte kommentera det enskilda ärendet, men han garanterar att inget av det Maria berättat för Aftonbladet har hänt på hemmet.

– Vår personal är erfaren och har en mycket ödmjuk relation till flickorna. Skulle det här ha hänt hade jag känt till det. Sådant beteende hos personalen är inget som accepteras av någon anställd här.

Han säger att flickan lämnat in en skrivelse till honom på det hon upplevt.

– Den är inlämnad till socialstyrelsen som ska granska den. Om det är någon som tryggar flickans rätt är det socialstyrelsen. Men vi har genomfört flera undersökningar bland våra elever, och det är just vår personals bemötande vi får beröm för, säger han.

Publicerad: