"En förbättring men inte tillräckligt"

avErik Wiman

NYHETER

Det är en förbättring, men grundproblemet med IPRED-lagen kvarstår: att staten ger skiv- och filmindustrin en polisiär makt.

Det anser en av Ipred-lagens största motståndare Magnus Andersson, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund.

Tillsammans med de andra allianspartiernas ungdomsförbund skickade CUF ett brev till sina moderpartier när lagförslaget blev känt. Kritiken från den yngre generationen var stenhård.

Ungdomsförbunden anser att lagen är ett hot mot rättssäkerheten. Den uppfattningen kvarstår även efter det att nyheten om den mildare lagförslaget blivit känd.

Utpressning

– Grundproblematiken är att staten ger industrin en överpolisiär möjlighet att inskränka den personliga integriteten, säger Magnus Andersson.

I Danmark har en liknande nedladdningslag redan trädit i kraft och där, säger Magnus Andersson, har ungdomar utsatts för ren utpressning från stora skiv- och filmbolag.

– Jag är rädd att samma sak kommer att drabba svenska ungdomar. Att 14-åringar ska få kravbrev på miljonbelopp.

Fortsätter kämpa

Han anser att en mildring av IPRED-lagen är ett steg i rätt riktning.

– En av de kritiker vi haft mot lagen är just att den skulle gälla retroaktivt vilket är fullständigt orimligt.

Ungdomsförbunden kommer att fortsätta att kämpa mot att lagen träder i kraft och Magnus Andersson räknar med att förutsättningarna är på deras sida.

– Vis av erfarenhet efter FRA-debatten ser vi att man inte ska ge upp på förhand.

ARTIKELN HANDLAR OM

Fildelning