6 av 11 ratar vanliga skolor

NYHETER

Makthavarna sätter sina barn i friskolor.

Sex av elva ministrar väljer bort den kommunala.

Aftonbladet har kartlagt var elitpolitikerna helst vill att deras egna barn ska studera.

Trenden är tydlig: regeringens barn går i friskolor.

Medan bara nio procent av Sveriges grundskolebarn studerar privat är motsvarande siffra för ministerbarnen 35 procent.

Handelsminister Ewa Björling (m) har valt bort den kommunala skolan för båda sina barn.

– Det blev det naturliga valet. Vår son gick i kommunal skola först. När han slutade där låg en friskola närmare.

Har vi fått en ny klass-skola?

– Nej, det är flera föräldrar som inte är akademiker där våra barn går.

Varför är det vanligare att ministrarna väljer friskolor?

– Det är en svår fråga. Många föräldrar som placerar sina barn där är väldigt medvetna. Det kan bero på det.

Läs också: