Livsmedelsverket sågar vinlarmet

avDavid Nannini Nilsson

”Det är alldeles för låga halter de funnit”

Det finns cancerframkallande gifter i viner som säljs i EU, avslöjade Naturskyddsföreningen i dag.

Men halterna är helt ofarliga, enligt Livsmedelsverket.

– Det är alldeles för låga halter de funnit, säger Petra Fohgelberg, toxikolog vid Livsmedelsverket.

Naturskyddsföreningen publicerade i dag en undersökning som visar att 34 icke-ekologiska viner som undersökts samtliga innehöll rester av kemiska bekämpningsmedel.

”Absolut ingen fara”

”I 14 av flaskorna hittades ämnena som är EU-klassade som cancerogena, mutagena, hormon- eller reproduktionsstörande”, uppger Naturskyddsföreningen.

Livsmedelsverket har granskat resultat av undersökningen och konstaterar att de halter av gifterna som hittats är fullkomligt ofarliga.

– Alla doser de hittat är långt under de gränsvärden som finns för själva vindruvan. Ur en hälsoaspekt är det absolut ingen fara att dricka vin, om man kollar på halterna av rester av bekämpningsmedel som de hittat, säger hon.

– Som ett exempel kan jag säga att pyrimethanil har gränsvärdet fem milligram per kilo. Högsta halten i undersökningen var 234 mikrogram per liter (mindre än en tiondel av gränsvärdet), säger Petra Fohgelberg.

”Andra aspekter”

Trots att hälsoriskerna med de funna gifterna enligt Livsmedelsverket är obefintliga tycker Petra Fohgelberg ändå att undersökningen är värdefull.

– I den här studien tycker inte jag att det relevanta är att det finns cancerframkallande ämnen i vin, alkoholen är mer skadlig, säger hon.

– Jag tycker ändå att det är bra att undersökningen görs. Det finns andra aspekter med användningen av kemiska bekämpningsmedel som miljön som man lyfter fram, säger Petra Fohgelberg.