Män över 65 överger Mona

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-11-26

Hemlig opinionsundersökning visar på tapp för socialdemokraterna

Männen överger Mona Sahlin. Det är förklaringen till att socialdemokraterna backar i opinionsmätningarna.

Störst är tappet i gruppen män över 65 år, där stödet för s rasar med tio procentenheter.

Mona skrämmer bort männen i partiet, visar en hemlig opinionsundersökning. I alla fall vissa av dem.

Moderaterna är nu största parti både i Stockholm och Malmö.

Det framgår av den hemliga opinionsmätning, som partierna köper av Sifo och som TT tagit del av.

Underlaget är större och därför går det att se hur opinionen förändras inom olika grupper och delar av landet. Den senaste för oktober-november bygger på nästan 5 000 intervjuer.

Moderaterna ökar till 25,2 procent, ett lyft med 3,7 procentenheter jämfört med motsvarande mätning för augusti-september. Socialdemokraterna tappar 2,3 till 40,5 procent. Gapet mellan blocken minskar från 14 till knappt 11 procent.

Håller ställningen

Socialdemokraterna håller ställningen bland kvinnorna men förlorar 5 procentenheter hos männen. Moderaterna ökar i båda grupperna men mest hos männen.

Därmed förstärks tendensen att socialdemokraterna är kvinnornas parti och moderaterna männens. 43 procent av kvinnorna stödjer s mot 38 procent av männen. För moderaterna är det tvärtom: 28 procent av männen och bara 22 procent av kvinnorna stödjer m.

Mätningen visar också att moderaterna nu är större än socialdemokraterna i storstäderna 34,2 procent mot 30,0. Bland män i storstäderna föredrar 39 procent (plus 10 procentenheter jämfört med föregående mätning) moderaterna mot bara 26 procent (minus 6 procentenheter) socialdemokraterna.

M störst i Stockholm

I Stockholmsområdet återtar moderaterna sin plats som största parti. Mer oväntat är att partiet nu också har övertaget i Malmöområdet där m får 33 procent mot 30 för s.

Länge har socialdemokraterna pendlat runt 45 procent i opinionsmätningarna. Men under hösten har stödet minskat och det ligger nu i samtliga mätningar på eller under 40 procent. Samtidigt har de tre oppositionspartierna hamnat i öppen strid med varandra.

Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog tror att partiets nedgång främst kan förklaras av den ekonomiska krisen, men också av att s-v-mp inte lyckats forma ett regeringsalternativ.

– Under finansiell oro och ekonomisk kris i världen då är det två personer som framträtt; statsministern och finansministern. Och de har än så länge inte hittat på några ekonomiska äventyrligheter. Det belönas och vi som är i opposition kan inte agera, säger hon.

Ulvskog räknar med att det är en kortsiktig reaktion, någon slags reflex att i en kris stödja de som styr landet.

Men hon är även självkritisk.

– Vi har själva bidragit till att skapa en bild av att vi inte kan forma ett klart regeringsalternativ, under en finansiell kris. Det skapar säkert irritation hos väljarna.

TT