Han avgår efter kaoset

avJens Kärrman

Generaldirektör Curt Malmborg lämnar Försäkringskassan

Förseningar. Fördyringar. Kaos.

Därför avgår Curt Malmborg som generaldirektör för utskällda Försäkringskassan.

– Jag försökte inte övertala honom att stanna, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

”Jag är rätt sliten”, säger Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg om varför han avgår.

Curt Malmborg valde att gå själv.

– Jag går inte för att undvika att få sparken. Jag är rätt sliten efter de här fyra åren, säger han.

I somras började marken gunga under Malmborgs fötter. Tills dess hade socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m) försvarat myndigheten när den fick kritik

i media.

Men när utbetalningarna till sjuka och gamla försenades, i vissa fall i månader, vändes stödet till kritik.

900 miljoner minus

– I somras var det mycket dåligt. Att folk får sina pengar i tid är Försäkringskassans kärnverksamhet, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Under hösten har irritationen växt i Rosenbad. Försäkringskassan riskerar nästa år underskott i storleksordningen 800-900 miljoner kronor. Men regeringen har endast fått knapphändig information om problemen.

– Det har antytts att det funnits ett stort underskott. Men vi har inte haft ett tillräckligt underlag för att kunna agera, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Borde du inte ha fått det?

– Det kan man tycka.

Curt Malmborg delar inte Cristina Husmark Pehrssons bild av samtalen.

– Vi har informerat hennes medarbetare. Sen vet inte jag hur dialogen är på departementet, säger han.

Stormat internt

Curt Malmborg har även haft det tufft internt. Personalens förtroende för ledningen är mycket lågt och många har lämnat myndigheten. Många av dem som väljer att säga upp sig är nyanställda, unga medarbetare.

Även i ledningen har det stormat. Flera höga chefer har slutat efter konflikter med Curt Malmborg.

En av dem är den nya generaldirektören Adriana Lender, 64.

– Vi hade olika åsikter om hur och i vilken takt omorganisationen skulle genomföras, säger hon.

F-kassans fyra katastrofer

Reglerna

Försäkringskassan har de senaste åren börjat tillämpa sitt regelverk mer strikt. Aftonbladet har uppmärksammat en rad anmärkningsvärda fall där svårt sjuka människor plötsligt skulle tvingas att arbeta.

Förseningarna

I somras fick 140 000 människor inte sina pengar i tid. Av dessa var minst 30 000 utbetalningar mer än en månad försenade. Många småbarnsfamiljer tvingades låna av anhöriga eller gå till socialen. Det tog hela hösten innan kassan jobbade in förseningarna.

IT-systemet

Försäkringskassan satsar två miljarder om året på ett nytt it-system – som inte fungerar. Dessutom blir det mycket dyrare än planerat. Statskontoret, som granskar myndigheternas effektivitet, har i flera rapporter kritiserat Försäkringskassan.

Omorganisationen

Av 13 000 anställda har 10 000 bytt arbetsuppgifter i år. Personalomsättningen är enorm. 2 500 lämnade kassan förra året, 2 000 har stuckit i år. Förtroendet för ledningen har halverats på ett år.