Schibsted förvärvar 35 procent i Metro Sverige

Publicerad:
Uppdaterad:

Schibsted förvärvar 35 procent av aktierna i Metro Sverige för 350 miljoner kronor.

Schibsted och Metro inleder samarbete på annonsmarknaden.

Förvärvet av 35 procent av Metro Sverige stärker Schibsteds position på den svenska gratistidningsmarknaden. Affären är ett led i Schibsteds vision om att bli Europas mest attraktiva och nyskapande mediekoncern.

”Våra tidningar passar bra ihop med Metro Sverige. Våra respektive erfarenheter och styrkor kompletterar varandra väl. Metro är oerhört duktiga på försäljning och Schibsted är väldigt starka på affärsutveckling. För att möta utmaningarna på dagens och morgondagens mediemarknad, skapar vi nu ett spännande och konkurrenskraftigt erbjudande. Det här är en logisk och strategiskt viktig affär”, säger Gunnar Strömblad, koncerndirektör Schibsted, med ansvar för Sverige.

I anslutning till affären skapas fyra annonssamarbeten. Aftonbladet och Metro Sverige bildar ett gemensamt bolag för att erbjuda marknaden ett rikstäckande paket som blir ett komplement till Aftonbladets befintliga erbjudanden. Det rikstäckande paketet kommer att ha en nettoräckvidd om drygt 4,2 miljoner dagliga läsare vid fyra införanden* och kommer initialt att säljas av Metro Sverige. Både Aftonbladet och Metro Sverige samt Svenska Dagbladet och Metro Sverige skapar också varsitt annonspaket för nöjesannonsmarknaden i Stockholm. Vidare skapar Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Metro Sverige ett paket för detaljistannonsmarknaden i Stockholm. Metro Sverige och Svenska Dagbladet tecknar ett Letter of Intent för platsannonseringsmarknaden. De nya annonssamarbetena beräknas skapa intäktssynergier inom Schibstedkoncernen (Svenska Dagbladet och Aftonbladet) om 40 - 50 miljoner SEK efter två till tre år.

”Dagens affär är ytterligare ett viktigt steg för oss att befästa vår position på den svenska marknaden och därmed också skapa värde för våra aktieägare i Metro International. Tillsammans med Schibsted skapar vi en överlägsen kombination som har stark tillväxtpotential. Vi delar synen på marknaden och har många beröringspunkter, både i Sverige och internationellt. Jag är övertygad om att vårt samarbete snabbt kommer att ge god utväxling för alla parter, säger Per Mikael Jensen, CEO och President Metro International.

Förvärvet innebär att Schibsted får två styrelseplatser i Metro Sverige. Metro har tre platser i styrelsen. Affären är villkorad av Konkurrensverkets godkännande. Parterna kommer inom kort att anmäla affären till Konkurrensverket.

Efter en längre tids förluster i Punkt SE har Aftonbladet, som är en del av Schibsted-koncernen, inlett MBL-förhandlingar om att lägga ned Punkt SE.

”Det är väldigt beklagligt. Personalen har uppnått alla mål vad gäller att göra en fantastiskt bra tidning. Tyvärr har Punkt SE inte lyckats få med sig annonsmarknaden, vilket har lett till att vi inte har nått lönsamhet för tidningen,” säger Gunnar Strömblad.

2007 uppgick Punkt SE:s totala förluster till 198 miljoner SEK. Punkt SE:s förluster det första kvartalet 2008 uppgår till 44 miljoner SEK. Kostnaderna för en nedläggning uppskattas till 65 miljoner SEK.

Pressmeddelande från Schibsted

Publicerad: