Nyheter

Förintelsens startpunkt 1938

Kristallnatten för 70 år sedan brukar betecknas som kulmen på nazisternas judeförföljelser före Förintelsen.

Men den var också dennas ideologiska startpunkt.

Den 9 november hedras offren i Tyskland, Sverige och på många andra håll i världen.

Kristallnatten fick sitt namn av de många judiska butiksfönster som slogs sönder natten mellan den 9 och 10 november 1938 i en dittills oöverträffad våldsvåg mot judar i Berlin och över hela Tyskland.

Officiellt betecknades våldet som en spontan men sund tysk reaktion på judiskt inflytande i det ekonomiska livet. I själva verket pågick redan dagarna före den 9 november en stegrad hetskampanj mot judar, med en ung polskjudisk mans mordattentat på en tysk diplomat som förevändning. Någon direkt order behövdes inte heller. Breda lager av det tyska samhället visste mycket väl mot vilka de skulle rikta sin ilska och frustration, det hade över fem års naziststyre och djupt rotad antisemitism lärt dem.

Krigsförklaring

Dagen efter attentatet den 7 november skrev propagandachefen Joseph Goebbels en ”krigsförklaring” mot judarna i partiorganet, vilket redan då ledde till synagogbränningar och våldsdåd. Kvällen den 9 november lovordade Goebbels vid ett möte med nazistiska regionchefer det ”spontana” våldet. Regioncheferna ringde sina lokalavdelningar och inom några timmar var våldsvågen ett faktum.

Mellan 7 och 14 november mördades 400 judar och nästan alla synagogor och begravningsplatser i Tyskland och det tidigare på året ”anslutna” Österrike hade förstörts. Därtill kom misshandel, våldtäkter, hundratusentals förstörda judiska butiker, företag och bostäder – och den dittills största deportationen av judar till de då befintliga koncentrationsläger.

Förintelsens början

Kristallnatten blev en vändpunkt i omvärldens syn på Hitler och nazisterna vilket också ledde till en spricka – om än kortvarig – inom naziledningen. Hitler hade förhållit sig passiv men tog genast Goebbels i försvar när övriga ledare som Hermann Göring ondgjorde sig över följderna och omvärldens dom. Hitler drev igenom ariseringen av finanslivet och deportationerna och förföljelserna tog fart. Forskare är ense om att de första stegen mot Förintelsen togs just i november 1938, även om beslutet att faktiskt mörda alla judar kom flera år senare.

Kristallnatten rapporterades utförligt och med avsky i svenska medier på ett sätt som knappast hade varit möjligt bara ett år senare, när kriget brutit ut.

Över hela Tyskland men också i övriga Europa hålls denna helg minnesstunder för Kristallnatten offer.

TT